środa, 23, maj 2018
Straty powodziowe w gminie Węgierska Górka


Ogólna szacunkowa kwota strat na terenie Gminy Węgierska Górka wyniosła 8 634 394,41 zł.

W wyniku powodzi odnotowaliśmy 196 podtopień posesji prywatnych i obiektów użyteczności publicznej, w tym 12 obiektów przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na kwotę 300 000 zł. Straty w poszczególnych rodzajach obiektów użyteczności publicznej, jak również prywatnych gospodarstw przedstawiają się następująco:

- zniszczonych, wymytych względnie uszkodzonych zostało ponad 10 km dróg gminnych na wartość 1 342 000 zł;

- uszkodzonych zostało 15 mostów na kwotę 1 140 000 zł;

- zagruzowanych i zamulonych zostało 11 przepustów drogowych na kwotę 33 000 zł;

- uszkodzeniu uległa również oczyszczalnia ścieków, ujęcia i stacje uzdatniania wody w tym 4 km sieci kanalizacyjnej na kwotę 269 540.

- ucierpiały szkoły podstawowe, gimnazjalne oraz obiekty kultury i sportu na kwotę 324 000 zł.

Największe jednak straty wystąpiły na rowach, rzekach i potokach należących do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Praktycznie każdy ciek wodny na terenie Gminy Węgierska Górka wymaga gruntownej modernizacji czy remontu. Straty te szacujemy na kwotę 5 150 000 zł.

Źródło: piotrtrylik.pl

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Komentarze | Ostatnio dodane

Fotoforum | Ostatnio dodane zdjęcia