piątek, 17, sierpień 2018

Akcja-Renowacja

Prace w zagrodzie.

Zagroda plebańska w remoncie.

W zbiórce ofiar na remont  kościoła  św. Katarzyny i jego otoczenia w wrześniu 2013 r. złożono:
- do kopert w kościele: 7.260 zł
- na konto bankowe wpłynęło 3.080 zł
Razem za miesiąc wrzesień: 10.340 zł

Suma dotychczas zebranych środków wynosi: 854.094 zł

Parafianom za dotychczasową ofiarność skladamy serdeczne - Bóg zapłać, polecając aktualne wydatki dalszej ofiarności.

Właściwy nr rachunku w Banku Spółdzielczym w Węgierskiej Górce to:
90 81310005 0002 6925 2000 0030 z dopiskiem: KATARZYNA

W zbiórce ofiar na remont  kościoła  św. Katarzyny i jego otoczenia w sierpniu 2013 r. złożono:
- do kopert w kościele: 3.480 zł
- na konto bankowe wpłynęło 7.240zł
Razem za miesiąc sierpień: 10.720 zł

Suma dotychczas zebranych środków wynosi: 843.754 zł

Parafianom za dotychczasową ofiarność skladamy serdeczne - Bóg zapłać, polecając aktualne wydatki dalszej ofiarności.

Właściwy nr rachunku w Banku Spółdzielczym w Węgierskiej Górce to:
90 81310005 0002 6925 2000 0030 z dopiskiem: KATARZYNA

W zbiórce ofiar na remont  kościoła  św. Katarzyny i jego otoczenia w lipcu 2013 r. złożono:
- do kopert w kościele: 8.830 zł
- na konto bankowe wpłynęło 4.070zł
Razem za miesiąc lipiec: 9.900 zł

Suma dotychczas zebranych środków wynosi: 833.034 zł
W lipcu wypłacono zaliczkę w kwocie 25.000PLN na renowację czwartego już ołtarza. Prace te mogą się zakończyć późną jesienią bieżącego roku.

 

Parafianom za dotychczasową ofiarność skladamy serdeczne - Bóg zapłać, polecając aktualne wydatki dalszej ofiarności.

Właściwy nr rachunku w Banku Spółdzielczym w Węgierskiej Górce to:
90 81310005 0002 6925 2000 0030 z dopiskiem: KATARZYNA
W zbiórce ofiar na remont  kościoła  św. Katarzyny i jego otoczenia w czerwcu 2013 r. złożono:
- do kopert w kościele: 8.720 zł
- na konto bankowe wpłynęło 3.500zł
Razem za miesiąc czerwiec 12.220 zł

Suma dotychczas zebranych środków wynosi: 823.134 zł

Parafianom za dotychczasową ofiarność skladamy serdeczne - Bóg zaplać, polecając aktualne wydatki dalszej ofiarności.

Właściwy nr rachunku w Banku Spółdzielczym w Węgierskiej Górce to:
90 81310005 0002 6925 2000 0030 z dopiskiem: KATARZYNA
W zbiórce ofiar na remont  kościoła  św. Katarzyny i jego otoczenia w maju 2013 r. złożono:
- do kopert w kościele: 10.080 zł
- na konto bankowe wpłynęło 5.530zł
Razem za miesiąc maj 15.610 zł

Suma dotychczas zebranych środków wynosi: 810.914 zł

Parafianom za dotychczasową ofiarność skladamy serdeczne - Bóg zaplać, polecając aktualne wydatki dalszej ofiarności.

Właściwy nr rachunku w Banku Spółdzielczym w Węgierskiej Górce to:
90 81310005 0002 6925 2000 0030 z dopiskiem: KATARZYNA
W zbiórce ofiar na remont  kościoła  św. Katarzyny i jego otoczenia w kwietniu 2013 r. złożono:
- do kopert w kościele: 6.120 zł
- na konto bankowe wpłynęło 3.500zł
Razem za miesiąc kwiecień 9.620 zł

Suma dotychczas zebranych środków wynosi: 795.304 zł

Parafianom za dotychczasową ofiarność skladamy serdeczne - Bóg zaplać, polecając aktualne wydatki dalszej ofiarności.

Właściwy nr rachunku w Banku Spółdzielczym w Węgierskiej Górce to:
90 81310005 0002 6925 2000 0030 z dopiskiem: KATARZYNA
Akcja Renowacja wciąż trwa i widać jej kolejne efekty.
W zbiórce ofiar na remont  kościoła  św. Katarzyny i jego otoczenia w marcu 2013 r. złożono:
- do kopert w kościele: 10.040 zł
- na konto bankowe wpłynęło 6.780zł
Razem za miesiąc marzec 16.820 zł

Suma dotychczas zebranych środków wynosi: 785.684 zł

W połowie marca z renowacji w pracowni złotniczo-brązowniczej powróciło tabernakulum. W Wielkim Tygodniu ustawiono trzeci odrestaurowany ołtarz M.B. Częstochowskiej. Koszt tabernakulum 9.000 zł. Ołtarza 73.000 zł.

Parafianom za dotychczasową ofiarność skladamy serdeczne - Bóg zaplać, polecając aktualne wydatki dalszej ofiarności.

Właściwy nr rachunku w Banku Spółdzielczym w Węgierskiej Górce to:
90 81310005 0002 6925 2000 0030 z dopiskiem: KATARZYNA
W zbiórce ofiar na remont  kościoła  św. Katarzyny i jego otoczenia w lutym 2013 r. złożono:
- do kopert w kościele: 2.450 zł
- na konto bankowe wpłynęło 2.707zł
Razem za miesiąc luty 5.157 zł

Suma dotychczas zebranych środków wynosi: 768.864 zł

Obecnie w renowacji jest tabernakulum. Koszt renowacji ok. 9 tyś. zł.

Parafianom za dotychczasową ofiarność skladamy serdeczne - Bóg zaplać, polecając aktualne wydatki dalszej ofiarności.

Właściwy nr rachunku w Banku Spółdzielczym w Węgierskiej Górce to:
90 81310005 0002 6925 2000 0030 z dopiskiem: KATARZYNA
W zbiórce ofiar na remont  kościoła  św. Katarzyny i jego otoczenia w styczniu 2013 r. złożono:
- do kopert w kościele i przy kolędzie (końcem grudnia): 9.450 zł
- na konto bankowe wpłynęło 5.907zł
Razem za miesiąc styczeń 15.357 zł

Suma dotychczas zebranych środków wynosi: 763.707 zł

Parafianom za dotychczasową ofiarność skladamy serdeczne - Bóg zaplać, polecając aktualne wydatki dalszej ofiarności.

Właściwy nr rachunku w Banku Spółdzielczym w Węgierskiej Górce to:
90 81310005 0002 6925 2000 0030 z dopiskiem: KATARZYNA
W zbiórce ofiar na remont  kościoła  św. Katarzyny i jego otoczenia w grudniu 2012 r. złożono:
- do kopert w kościele i przy kolędzie: 18.400 zł
- na konto bankowe wpłynęło 13.643zł
Razem za miesiąc grudzień 32.043 zł

Suma dotychczas zebranych środków wynosi: 748.350 zł

W styczniu 2013r. zamierzamy nawiązać kontakt z pracownią złotniczą celem renowacji tabernakulum, które tradycyjnie związane jest z będącym w renowacji ołtarzem M.B. Częstochowskiej.

Parafianom za dotychczasową ofiarność skladamy serdeczne - Bóg zaplać, polecając aktualne wydatki dalszej ofiarności.

Przypominamy, że właściwy nr rachunku w Banku Spółdzielczym w Węgierskiej Górce to:
90 81310005 0002 6925 2000 0030 z dopiskiem: KATARZYNA
W zbiórce ofiar na remont  kościoła  św. Katarzyny i jego otoczenia w listopadzie 2012 r. złożono:
- do kopert: 14.000 zł
- na konto bankowe wpłynęło 6.140zł
Razem za miesiąc listopad 20.140 zł

Suma dotychczas zebranych środków wynosi: 716.307 zł

Zostały zamontowany systemy antywłamaniowy i monitoring przy kościele Św. Katarzyny. W grudniu do rozliczenia z wykonawcą.
Został zabrany do pracowni konserwatorskiej ołtarz M.B. Częstochowskiej.

Na cmentarzu parafialnym stanął nowy krzyż wykonany z piaskowaca przez firmę i osobiste zaangażowanie Pana Tomasza Pawlusa, parafianina z Cięciny.
Wartość nowego krzyża to 69 000zł. z czego 10% ofiarował wykonawca, Pan Tomasz Pawlus. W ramach odszkodowania PZU wypłaciło 30 750zł. Pozostałe należności wypłacono z kasy parafialnej, nie naruszając środków zgromadzonych na remont kościoła Św. Katarzyny.
W styczniu 2013r. zamierzamy nawiązać kontakt z pracownią złotniczą celem renowacji tabernakulum, które tradycyjnie związane jest z będącym w renowacji ołtarzem M.B. Częstochowskiej.

Parafianom za dotychczasową ofiarność skladamy serdeczne - Bóg zaplać, polecając aktualne wydatki dalszej ofiarności.

Przypominamy, że właściwy nr rachunku w Banku Spółdzielczym w Węgierskiej Górce to:
90 81310005 0002 6925 2000 0030 z dopiskiem: KATARZYNA
W zbiórce ofiar na remont  kościoła  św. Katarzyny i jego otoczenia w październiku 2012 r. złożono:
- do kopert: 12.600 zł
- na konto bankowe wpłynęło 7.040zł
Razem za miesiąc październik 19.640 zł

Suma dotychczas zebranych środków wynosi: 696.167 zł

Zostały zamontowany systemy antywłamaniowy i monitoring przy kościele Św. Katarzyny.

Parafianom za dotychczasową ofiarność skladamy serdeczne - Bóg zaplać, polecając aktualne wydatki dalszej ofiarności.

Przypominamy, że właściwy nr rachunku w Banku Spółdzielczym w Węgierskiej Górce to:
90 81310005 0002 6925 2000 0030 z dopiskiem: KATARZYNA
Już trzeci ołtarz jest w renowacji.
W zbiórce ofiar na remont  kościoła  św. Katarzyny i jego otoczenia we wrześniu 2012 r. złożono:
- do kopert: 8.400 zł
- na konto bankowe wpłynęło 5.490zł
Razem za miesiąc wrzesień 13.890 zł

Suma dotychczas zebranych środków wynosi: 676.527 zł

Wydano na gruntowną wymianę odgromienia na kościele Św. Katarzyny 6.150zł.
W przygotowaniu są prace nad systemem antywłamaniowym i monitoringiem przy kościele Św. Katarzyny.
Wkrótce zostanie zabrany do pracowni konserwatorskiej ołtarz M.B. Częstochowskiej.

Parafianom za dotychczasową ofiarność skladamy serdeczne - Bóg zaplać, polecając aktualne wydatki dalszej ofiarności.

Przypominamy, że właściwy nr rachunku w Banku Spółdzielczym w Węgierskiej Górce to:
90 81310005 0002 6925 2000 0030 z dopiskiem: KATARZYNA
W zbiórce ofiar na remont  kościoła  św. Katarzyny i jego otoczenia w lipcu i sierpniu 2012 r. złożono:
- do kopert: 16.370 zł
- na konto bankowe wpłynęło 6.410zł
Razem za miesiąc lipiec i sierpień 22.780 zł

Suma dotychczas zebranych środków wynosi: 662.637 zł

Parafianom za dotychczasową ofiarność skladamy serdeczne - Bóg zaplać, polecając aktualne wydatki dalszej ofiarności.
Informujemy, że trwają prace instalacyjne z odgrzmieniem. W trakcie są przygotowania do zainstalowania systemu antywłamaniowego
i monitoringu.

Przypominamy, że właściwy nr rachunku w Banku Spółdzielczym w Węgierskiej Górce to:
90 81310005 0002 6925 2000 0030 z dopiskiem: KATARZYNA
W zbiórce ofiar na remont  kościoła  św. Katarzyny i jego otoczenia w czerwcu 2012 r. złożono:
- do kopert: 4.680 zł
- na konto bankowe wpłynęło 4.060 zł
Razem za miesiąc czerwiec 8.740 zł

Suma dotychczas zebranych środków wynosi: 639.857 zł

Dotychczasowym Ofiarodawcom składamy serdeczne  Bóg zapłać !

Przypominamy, że właściwy nr rachunku w Banku Spółdzielczym w Węgierskiej Górce to:
90 81310005 0002 6925 2000 0030 z dopiskiem: KATARZYNA

W zbiórce ofiar na remont  kościoła  św. Katarzyny i jego otoczenia w maju 2012 r. złożono:
- do kopert: 6.530 zł
- na konto bankowe wpłynęło 2.440 zł
Razem za miesiąc maj 8.970 zł

Suma dotychczas zebranych środków wynosi: 631.117 zł

Dotychczasowym Ofiarodawcom składamy serdeczne  Bóg zapłać !

Przypominamy, że właściwy nr rachunku w Banku Spółdzielczym w Węgierskiej Górce to:
90 81310005 0002 6925 2000 0030 z dopiskiem: KATARZYNA

Komentarze | Ostatnio dodane

Fotoforum | Ostatnio dodane zdjęcia