piątek, 17, sierpień 2018

Akcja-Renowacja

W zbiórce ofiar na remont  kościoła  św. Katarzyny i jego otoczenia w kwietniu 2012 r. złożono:
- do kopert: 9.290 zł
- na konto bankowe wpłynęło 3.655 zł
Razem za miesiąc kwiecień 12.945 zł

Suma dotychczas zebranych środków wynosi: 622.147 zł

Dobiegły końca kosztowne prace związane z wymiana i konserwacją całej podłogi na strychu kościoła Św. Katarzyny. Koszt tego remontu z licznymi uzupełnieniami wyniósł 45.000 zł

Dotychczasowym Ofiarodawcom składamy serdeczne  Bóg zapłać !

Przypominamy, że właściwy nr rachunku w Banku Spółdzielczym w Węgierskiej Górce to:
90 81310005 0002 6925 2000 0030 z dopiskiem: KATARZYNA

W zbiórce ofiar na remont  kościoła  św. Katarzyny i jego otoczenia w marcu 2012 r. złożono:
- do kopert: 7.940 zł
- na konto bankowe wpłynęło 4.910 zł
Razem za miesiąc marzec 12.850 zł

Suma dotychczas zebranych środków wynosi: 609.202 zł

W minionym tygodniu ustawiono drugi z odrestaurowanych ołtarzy. Jest to ołtarz Najśw. Serca Pana Jezusa. Prace konserwatorskie wykonała pracownia naszego parafianina, mgr Tadeusza Kalfasa z Węg. Górki.

Dobiegły końca kosztowne prace związane z wymiana i konserwacją całej podłogi na strychu kościoła Św. Katarzyny. Dokładniej, o kosztach tych prac remontowych powiadomimy po ich rozliczeniu.

Dotychczasowym Ofiarodawcom składamy serdeczne  Bóg zapłać !

Przypominamy, że właściwy nr rachunku w Banku Spółdzielczym w Węgierskiej Górce to:
90 81310005 0002 6925 2000 0030 z dopiskiem: KATARZYNA

W zbiórce ofiar na remont  kościoła  św. Katarzyny i jego otoczenia w lutym 2012 r. złożono:
- do kopert: 9.200 zł
- na konto bankowe wpłynęło 3.955 zł
Razem za miesiąc luty 13.155 zł

Suma dotychczas zebranych środków wynosi: 596.352 zł

Dobiegają końca kosztowne prace związane z wymianą i konserwacją całej podłogi na strychu kościoła Św. Katarzyny. Dokładniej o kosztach tych prac remontowych powiadomimy po ich rozliczeniu.

Dotychczasowym Ofiarodawcom składamy serdeczne  Bóg zapłać !

Przypominamy, że właściwy nr rachunku w Banku Spółdzielczym w Węgierskiej Górce to:
90 81310005 0002 6925 2000 0030 z dopiskiem: KATARZYNA

W zbiórce ofiar na remont  kościoła  św. Katarzyny i jego otoczenia w styczniu 2012 r. złożono:
- do kopert: 18.700 zł
- na konto bankowe wpłynęło 3.345 zł
Rodzina J. i A. z Cięciny złożyła 3.000 zł
Najstarszy stażem ks. wikariusz złożył 1.500 zł
Razem za miesiąc styczeń 26.545 zł

Suma dotychczas zebranych środków wynosi: 583.197 zł

Dobiegają końca kosztowne prace związane z wymianą i konserwacją całej podłogi na strychu kościoła Św. Katarzyny. Dokładniej o kosztach tych prac remontowych powiadomimy po ich rozliczeniu.

Dotychczasowym Ofiarodawcom składamy serdeczne  Bóg zapłać !

Przypominamy, że właściwy nr rachunku w Banku Spółdzielczym w Węgierskiej Górce to:
90 81310005 0002 6925 2000 0030 z dopiskiem: KATARZYNA

W zbiórce ofiar na remont  kościoła  św. Katarzyny i jego otoczenia w grudniu 2011 r. złożono:
- do kopert: 11.640 zł
- na konto bankowe wpłynęło 12.090 zł
Rodzina z Cięciny złożyła 20.000 zł
Razem za miesiąc grudzień 43.730 zł

Suma dotychczas zebranych środków wynosi: 556.652 zł

Dobiegają końca kosztowne prace związane z wymianą i konserwacją całej podłogi na strychu kościoła Św. Katarzyny. Dokładniej o kosztach tych prac remontowych powiadomimy po ich rozliczeniu.

Dotychczasowym Ofiarodawcom składamy serdeczne  Bóg zapłać !

Przypominamy, że właściwy nr rachunku w Banku Spółdzielczym w Węgierskiej Górce to:
90 81310005 0002 6925 2000 0030 z dopiskiem: KATARZYNA

W zbiórce ofiar na remont  kościoła  św. Katarzyny i jego otoczenia w listopadzie 2011 r. złożono:
- do kopert: 11.400 zł
- na konto bankowe wpłynęło 4.150 zł
Ks. jubilat Aleksander Salamon z okkazji odpustu i jubileuszu kapłaństwa przekazał 10.000 zł
Razem za miesiąc listopad 25.550 zł

Suma dotychczas zebranych środków wynosi: 512.922 zł

Dotychczasowym Ofiarodawcom składamy serdeczne  Bóg zapłać !

Przypominamy, że właściwy nr rachunku w Banku Spółdzielczym w Węgierskiej Górce to:
90 81310005 0002 6925 2000 0030 z dopiskiem: KATARZYNA

Odnowiony ołatarz św. Anny.

Dnia 9 grudnia 2011 roku w kościele p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Cięcinie zostały odebrane prace konserwatorskie związane z odrestaurowaniem ołtarza bocznego św. Anny. Część środków na ten cel pozyskano z funduszu Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach oraz Parafii. Wykonawcą prac była Autorska Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki - ARCON Jarosław Szpakowicz. Wojewódzka Komisja odbiorowa dokonała oględzin techniczno - estetycznych prac konserwatorskich oraz wysłuchała relacji wykonawcy z przebiegu prac, nie wnosząc żadnych uwag, doceniając jakość i zakres wykonanych prac oraz piękno tego zabytkowego kościoła. Planowane są również dalsze prace przy kolejnych ołtarzach znajdujących się w kościele.

Zakres prac konserwatorskich obejmował:

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektu przed konserwacją.

2. Demontaż części elementów ołtarza i przetransportowanie ich do pracowni (rzeźby, elementy dekoracyjne).

3. Usunięcie z powierzchni poszczególnych elementów obiektu warstw wtórnych przemalowań metodą wytypowaną na podstawie prób (chemicznie i mechanicznie).

4. Impregnacja wzmacniająca strukturę drewna elementów uszkodzonych przez biologiczne szkodniki drewna w kąpieli z 10% roztworu żywicy Paraloid B-72 w mieszaninie rozpuszczalników organicznych.

5. Sklejenie i sprasowanie rozwarstwień zapraw z podłożem (w rzeźbach oraz elementach dekoracji) przy pomocy iniekcji z 5% roztworu żywicy Plexisol P-550 w benzynie lakowej.

6. Uzupełnienia wstawkami z odpowiednio dobranego drewna zniszczonych całkowicie i brakujących fragmentów rzeźb i innych elementów dekoracji ołtarza.

7. Rekonstrukcja w drewnie brakujących złoconych elementów dekoracyjnych.

8. Uzupełnienie ubytków warstw zapraw kitami o właściwościach zbliżonych do zaprawy oryginalnej (na bazie kredy z odpowiednio dobranym spoiwem).

9. Uzupełnienie ubytków i rekonstrukcja warstw malarskich w technice olejno-żywicznej

10. Rekonstrukcja partii złoceń złotem płatkowym kładzionym na poler i mat.

11. Zdjęcie obrazu z krosien i rozprasowanie.

12. Usunięcie z lica i odwrocie obrazu zanieczyszczeń i wtórnych nawarstwień.

13. Dublaż termoplastyczny obrazu nowym płótnem lnianym na stole próżniowym.

14. Uzupełnienie kitami emulsyjnymi ubytków w warstwie zaprawy obrazu.

15. Uzupełnienie punktowaniem olejno żywicznym ubytków warstwy malarskiej obrazu.

16. Napięcie obrazu na nowe drewniane krosno z klinami.

17. Pokrycie lica obrazu syntetycznym werniksem półmatowym.

18. Ponowny montaż poszczególnych elementów ołtarza w pierwotnej lokalizacji.

19. Wykonanie dokumentacji fotograficznej wykonanych prac konserwatorskich.

Tekst za piotrtyrlik.pl

Zdęcia odnowionego ołtarza po kliknięciu w poniższą miniaturę (fot. K.Wolny).
Sorry, you have not enough rights to view this image.


W zbiórce ofiar na remont  kościoła  św. Katarzyny i jego otoczenia w październiku 2011 r. złożono:
- do kopert: 8.120 zł
- na konto bankowe wpłynęło 5.190 zł
Razem za miesiąc październik 13.310 zł

Suma dotychczas zebranych środków wynosi: 487.372 zł

Dotychczasowym Ofiarodawcom składamy serdeczne  Bóg zapłać !

Przypominamy, że właściwy nr rachunku w Banku Spółdzielczym w Węgierskiej Górce to:
90 81310005 0002 6925 2000 0030    z dopiskiem: KATARZYNA

W zbiórce ofiar na remont  kościoła  św. Katarzyny i jego otoczenia w sierpniu i wrześniu 2011 r. złożono:
- do kopert: 19.955 zł
- na konto bankowe wpłynęło 5.500 zł
Razem za miesiące sierpień i wrzesień 25.455 zł

Suma dotychczas zebranych środków wynosi: 474.062 zł

Dotychczasowym Ofiarodawcom składamy serdeczne  Bóg zapłać !

Przypominamy, że właściwy nr rachunku w Banku Spółdzielczym w Węgierskiej Górce to:
90 81310005 0002 6925 2000 0030    z dopiskiem: KATARZYNA

W zbiórce ofiar na remont  kościoła  św. Katarzyny i jego otoczenia w czerwcu i lipcu 2011 r. złożono:
- do kopert: 19.600 zł
- na konto bankowe wpłynęło 5.960 zł
Razem za miesiące czerwiec i lipiec 25.560 zł

Suma dotychczas zebranych środków wynosi: 448.607 zł

Trwa renowacja ołtarza Św. Anny, planowany termin skończenia prac - odpust św. Katarzyny br. W przygotowaniu jest konserwacja dachu gontowego na kościele i wikarówce naprzeciw kościoła. Po ustaleniu zakresu robót i potrzebnych materiałów oszacowano koszt tej impregnacji na kwotę 30.000 zł.

Dotychczasowym Ofiarodawcom składamy serdeczne  Bóg zapłać !

Przypominamy, że właściwy nr rachunku w Banku Spółdzielczym w Węgierskiej Górce to:
90 81310005 0002 6925 2000 0030    z dopiskiem: KATARZYNA

W zbiórce ofiar na remont  kościoła  św. Katarzyny i jego otoczenia w kwietniu i maju 2011 r. złożono:
- do kopert: 18.820 zł
- na konto bankowe wpłynęło 8.320 zł
Razem za miesiące kwiecień i maj 27.140 zł

Suma dotychczas zebranych środków wynosi: 423.047 zł

Trwają roboty z wymianą podłogi na strychu kościoła, a latem konieczna będzie kolejna impregnacja gontowego dachu. Niebawem podamy szczegóły odnośnie renowacji ołtarza Św. Anny, która to święta jest Patronką Babć - to zobowiązuje wszystkie Babcie.

Dotychczasowym Ofiarodawcom składamy serdeczne  Bóg zapłać !

Przypominamy, że właściwy nr rachunku w Banku Spółdzielczym w Węgierskiej Górce to:
90 81310005 0002 6925 2000 0030    z dopiskiem: KATARZYNA

W zbiórce ofiar na remont  kościoła  św. Katarzyny i jego otoczenia w marcu 2011 r. złożono:
- do kopert: 13.220 zł
- na konto bankowe wpłynęło 3.830 zł
Razem za miesiąc marzec 17.050 zł

Suma dotychczas zebranych środków wynosi: 395.907 zł

Przystępujemy do wymiany zbutwiałej podłogi na strychu kościoła. Przewidywany koszt to 40.000 zł.

Dotychczasowym Ofiarodawcom składamy serdeczne  Bóg zapłać !

Przypominamy, że właściwy nr rachunku w Banku Spółdzielczym w Węgierskiej Górce to:
90 81310005 0002 6925 2000 0030    z dopiskiem: KATARZYNA

W zbiórce ofiar na remont  kościoła  św. Katarzyny i jego otoczenia w lutym 2011 r. złożono:
- do kopert: 14.840 zł
- na konto bankowe wpłynęło 5.000 zł
Razem za miesiąc styczeń 19.840 zł

Suma dotychczas zebranych środków wynosi: 378.857 zł

Dotychczasowym Ofiarodawcom składamy serdeczne  Bóg zapłać !

Przypominamy, że właściwy nr rachunku w Banku Spółdzielczym w Węgierskiej Górce to:
90 81310005 0002 6925 2000 0030    z dopiskiem: KATARZYNA

W zbiórce ofiar na remont  kościoła  św. Katarzyny i jego otoczenia w styczniu 2011 r.
złożono:
- do kopert: 23.000 zł
- na konto bankowe wpłynęło 3.340 zł
Razem za miesiąc styczeń 26.340 zł

Suma dotychczas zebranych środków wynosi: 359.017 zł

Dotychczasowym Ofiarodawcom składamy serdeczne  Bóg zapłać !

Przypominamy, że właściwy nr rachunku w Banku Spółdzielczym w Węgierskiej
Górce to:
90 81310005 0002 6925 2000 0030    z dopiskiem: KATARZYNA

W zbiórce ofiar na remont dachu na kościele  św. Katarzyny w grudniu 2010 r.
złożono:
- do kopert: 24.150 zł
- na konto bankowe wpłynęło 9.120 zł
Razem za miesiąc grudzień 33.270 zł

Suma dotychczas zebranych środków wynosi: 332.677 zł

Dotychczasowym Ofiarodawcom składamy serdeczne  Bóg zapłać !

Przypominamy, że właściwy nr rachunku w Banku Spółdzielczym w Węgierskiej
Górce to:
90 81310005 0002 6925 2000 0030    z dopiskiem: KATARZYNA

W zbiórce ofiar na remont dachu na kościele  św. Katarzyny w listopadzie 2010 r.
złożono:
- do kopert: 31.100 zł
- na konto bankowe wpłynęło 9.800 zł
- z rozprowadzanego kalendarza na rok 2011 wpłynęło 4.000 zł
Razem za miesiąc listopad 44.900 zł

Suma dotychczas zebranych środków wynosi: 299.407 zł

Urząd Gminy w Węgierskiej Górce w dn. 19 listopada br. przekazał na rzecz remontu dachów dotację w kwocie 30.000 zł. Panu Wójtowi i Urzędowi Gminy dziękujemy i za tę formę pomocy. W trakcie jest wymiana dachu na wikarówce naprzeciw kościoła - koszt 80.000zł

Dotychczasowym Ofiarodawcom składamy serdeczne  Bóg zapłać !

Przypominamy, że właściwy nr rachunku w Banku Spółdzielczym w Węgierskiej
Górce to:
90 81310005 0002 6925 2000 0030    z dopiskiem: KATARZYNA

Relacja z poświęcenia nowego dachu na kościele św. Katarzyny.

Z ogłoszeń parafialnych - odbiór i zatwierdzenie przeprowadzonych prac przy wymianie dachu na kościele św. Katarzyny.

Kolejny sposób na wsparcie Akcji - Renowacja.

W zbiórce ofiar na remont dachu na kościele  św. Katarzyny w październiku 2010 r.
złożono:
- do kopert: 35.560 zł
- na konto bankowe wpłynęło 11.030 zł
Razem za miesiąc październik 46.590 zł

Suma dotychczas zebranych środków wynosi: 254.507 zł

Dotychczasowym Ofiarodawcom składamy serdeczne  Bóg zapłać !

Przypominamy, że właściwy nr rachunku w Banku Spółdzielczym w Węgierskiej
Górce to:
90 81310005 0002 6925 2000 0030    z dopiskiem: KATARZYNA

Komentarze | Ostatnio dodane

Fotoforum | Ostatnio dodane zdjęcia