View Comments
Wykorzystanie w pełni szans stworzonych przez położenie w regionie, posiadane walory przyrodniczo - krajobazowe, bogatą spuściznę historyczną i kulturową oraz istniejący potencjał gospodarczy - tak w "Planie rozwoju lokalnego" nakreślono przyszłość naszej gminy. A jak rozwijać się będzie Cięcina, jakie inwestycje są planowane? Prezentujemy Państwu to, co w planie strategicznym rozwoju dotyczy naszej miejscowości.

Poniższy artykuł został napisany na podstawie dokumentu "Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Węgierska Górka na lata 2007 - 2013", do którego link zamieszczamy na końcu tekstu. Dokument został uchwalony na mocy uchwały Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2007 roku. Za realizację Planu odpowiada Wójt Gminy.

Dokument dość obszernie charakteryzuje gminę, poszczególne miejscowości, strukturę gospodarczą i demograficzną. Redakcja postanowiła skoncentrować się na inwestycjach, projektach, planach dotyczących nas - mieszkańców Cięciny. Poniższa lista zawiera inwestycje głównie materialne, których stopień wykonania ocenimy na podstawie wybudowanego, wyremontowanego, odrestaurowanego obiektu, a nie podstawie suchych liczb czy wskaźników.

 


Projekty w obszarze społeczno - ekonomicznym, opiece społecznej, działalności gospodarczej, rolnictwie:

Projekty w obszarze racjonalnej gospodarki zasobami przyrody:


Projekty w obszarze turystyki, rekreacji i sportu:


Projekty w obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego:

Projekty w zakresie komunikacji drogowej i łączności:

Projekty w obszarze infrastruktury komunalnej:

 

Interesująco wyglądają plany na rozwój naszej miejscowości. Część z tych zamiarów (np. budowa drogi gminnej na ul. Spacerowej) są już realizowane. Jakie są szanse na realizację wszystkich projektów i zapisów "Planu Rozwoju"?. Nie nam to oceniać. Skoro jednak Rada Gminy  uchwaliła ten dokument, powierzając również odpowiedzialność za jego wykonanie pozostaje nam wierzyć, że nasi reprezentanci we władzach samorządowych z Wójtem na czele dotrzymią zobowiązania i "zmieszczą" się z realizacją zamierzeń w nakreślonych ramach czasowych 2007 - 2013 i nie okaże się po raz kolejny, że "papier wszystko przyjmie", a Cięcina będzie zostawiona taką jaka jest...

Zachęcamy do zapoznania się z całością dokumentu "Plan Rozwaju Lokalnego" oraz "Planu Zagospodarowania Przestrzennego" dostępnych w "Biuletynie Informacji Publicznej"

 

Gorąco zachęcamy czytelników portalu do dyskusji nt. planu rozwoju, a także do dzielenia się pomysłami, bądź uwagami dotyczącymi tego, co robi się dla naszej miejscowości, a także o czym się zapomina.