View Comments

Harmonogram zajęć na miesiąc wrzesień 2017.

 

 

 

 

Młodzieżowe Centra Kariery (MCK) są stacjonarną kontynuacją Mobilnych Centrów Informacji Zawodowych (MCIZ) i realizują zadania poradnictwa i informacji zawodowej na rzecz młodzieży z lokalnych środowisk. Młodzieżowe Centra Kariery służą młodym ludziom profesjonalną pomocą w zakresie kształtowania własnych losów, a ich oferta obejmuje głównie informacje i doradztwo w obszarze współczesnego rynku pracy oraz przedsiębiorczości. Rozwijają szeroką sieć pośrednictwa pracy adresowanego do młodzieży oraz warsztat diagnostyki w zakresie predyspozycji młodzieży do jej uczestnictwa w rynku pracy.

 

 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2017

 

 

Data:06.09.2017

Godziny zajęć: 09.00-10.30

Miejsce: Młodzieżowe Centrum Kariery w Węgierskiej Górce z siedzibą w Cięcinie

Adresaci: nieaktywni zawodowo

Temat spotkania: Profesjonalne dokumenty aplikacyjne

Rodzaj usługi: Porada indywidualna

Prowadzący: Agnieszka Pyclik

 

Data:11.09.2017

Godziny zajęć: 14.00-15.30

Miejsce: Młodzieżowe Centrum Kariery w Węgierskiej Górce z siedzibą w Cięcinie

Adresaci: nieaktywni zawodowo

Temat spotkania: Profesjonalne dokumenty aplikacyjne

Rodzaj usługi: Porada indywidualna

Prowadzący: Agnieszka Pyclik

 

Data:15.09.2017

Godziny zajęć:9.00-13.00

Miejsce: Młodzieżowe Centrum Kariery w Węgierskiej Górce z siedzibą w Cięcinie

Adresaci: młodzież gimnazjalna

Temat spotkania: Zainteresowania, jako wskazówka w planowaniu własnej kariery zawodowej.

Rodzaj usługi: Informacja grupowa
Prowadzący: Agnieszka Pyclik 

 

Data: 18.09.2017

Godziny zajęć: 10.00 -11.30

Miejsce: Młodzieżowe Centrum Kariery w Węgierskiej Górce z siedzibą w Cięcinie

Adresaci: nieaktywni zawodowo

Temat spotkania: Profesjonalne dokumenty aplikacyjne

Rodzaj usługi: Porada indywidualna

Prowadzący: Agnieszka Pyclik

 

 

Data:20.09.2017

Godziny zajęć: 10.00 -11.30

Miejsce: Młodzieżowe Centrum Kariery w Węgierskiej Górce z siedzibą w Cięcinie

Adresaci: nieaktywni zawodowo

Temat spotkania: Ja na rynku pracy.

Rodzaj usługi: Porada indywidualna

Prowadzący: Agnieszka Pyclik

 

 

Data:26.09.2017

Godziny zajęć: 11.50 -13.30

Miejsce: Gimnazjum w Węgierskiej Górce

Adresaci: młodzież gimnazjalna

Temat spotkania: Zainteresowania, jako wskazówka w planowaniu własnej kariery zawodowej.

Rodzaj usługi: Informacja grupowa

Prowadzący: Agnieszka Pyclik

 


 źrodło: OHP Śląska Wojewódzka Komenda