poniedziałek, 12, listopad 2018

Historia powstania ruchu oazowego w Polsce i w Cięcinie.

 

 

 

 

 

Twórca

 

Twórcą oazy, założycielem Ruchu Światło Życie i pierwszym moderatorem krajowym był Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, który od 1967 roku pełnił funkcję Krajowego Duszpasterza Służby Liturgicznej, skutecznie wdrażając odnowę liturgiczną. Podjął  się prowadzenia rekolekcji oazowych trwających 15 dni. Prowadził je dla różnych grup młodzieży, dorosłych i całych rodzin. Praca formacyjna zapoczątkowana w oazie rekolekcyjnej była kontynuowana w parafii. Materiały i potrzebne pomoce opracowywał sam ks. F. Blachnicki. W ten sposób oazy rozwinęły się w ruch, zwany dziś Ruchem Światło-Życie. Ruch ten rozwijał się w Polsce mimo różnych trudności zewnętrznych. Przenikał też za granicę.

W Cięcinie

 

W Cięcinie w latach sześćdziesiątych pracowali ks. Władysław  Gil  i ks. Tadeusz Szarek, interesowali się oni żywo II Soborem Watykańskim oraz nową liturgią.  Jak wspomina ks. Szarek: Wyjeżdżaliśmy do Krościenka na rekolekcje kapłańskie, tam  spotkaliśmy się z księdzem Blachnickim i jego ruchem,  z czasem i nam ks. Blachnicki zlecił prowadzenie rekolekcji. W parafiach, w których pracowaliśmy, zaczęliśmy tworzyć grupy oazowe".

 

W  Cięcinie grupę oazową prowadziła znana wówczas nauczycielka i społecznica - pani Zofia Czerwenko,  która zgromadziła obok siebie kilka zaufanych osób i u siebie w domu organizowała spotkania oazowe. Grupa ta brała udział w rekolekcjach w Krościenku                       i Sromowcach, przygotowując się do roli animatorów, mających przewodniczyć rekolekcjom oazowym dla większej liczby uczestników. Ci sami ludzie w swoich parafiach zbierali wokół siebie inne zaufane osoby, tworząc w ten sposób grupy formacyjne.

- Można?... - Można

 

Pierwsze wyjazdy oazowe w ówczesnej diecezji krakowskiej miały miejsce w 1971 r., a brała w nich udział młodzież głównie  z Krakowa, Wieliczki, Nowego Targu i Cięciny/Węgierskiej Górki, czyli z miejscowości, w których pracowali księża: Gil, Szarek, Sojka, Chowaniec. W takich to okolicznościach grupa kilku osób z naszej parafii była uczestnikami pierwszej oazy, która odbyła się w rodzinnej miejscowości ks. Gila - Olszówce koło Rabki.   Nieżyjący już ks. Szarek pisał w swoich wspomnieniach: „Pierwszy oazowy ośrodek wakacyjny przygotowaliśmy w Olszówce, rodzinnej miejscowości ks. Gila – na strychu rodzinnego domu księdza  zrobiliśmy duże pokoje.  Ksiądz Proboszcz odstąpił starą organistówkę i trochę miejsca na plebanii, a kuchnię mieliśmy w suterenie budującego się domu siostry ks. Gila. Wydatnego wsparcia zarówno materialnego jak i duchowego udzielał nam  ks. kardynał Karol Wojtyła, który żywo interesował się ruchem oazowym".     

Z perspektywy czasu

 

W czasie wakacji 1971 roku odbyły się pierwsze dwa turnusy diecezjalnych rekolekcji oazowych. W Olszówce jako animatorzy i kucharki służyli, i pomagali  ludzie z Cięciny oraz z parafii Wieliczka.  Dzisiaj, po latach ta pierwsza grupa oazowa spotyka się 2-3 razy w roku na dwudniowych rekolekcjach, na opłatku, także w czasie  dłuższych wypraw.  Z ruchu oazowego, z tych naszych wyjazdów wyszło wielu wspaniałych kapłanów, wiele cudownych małżeństw, przetrwały przyjaźnie.

Ruch oazowy rozwijał się, mimo wielu przeciwności, bardzo dobrze. Powstawały ośrodki rekolekcyjne, a młodzi chętnie wyjeżdżali w czasie wakacji na oazę. Z naszej parafii każdego roku liczna grupa dzieci, młodzieży uczestniczyła i uczestniczy w rekolekcjach, które często połączone są z wypoczynkiem nad morzem.  /JK 

 

 

oaza_spotkanie

 

Jest to pierwszy artykuł związany z powstaniem ruchu oazowego w Cięcinie. Wkrótce na naszym portalu ukaże się prezentacja zdjęć z kroniki oazowej, która wczoraj była prezentowana podczas "SPOTKANIA PO LATCH".

 

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Komentarze | Ostatnio dodane

Fotoforum | Ostatnio dodane zdjęcia