View Comments

Wspólne spotkanie seniorów z Cięciny i z Ciśca.

 

 

 

 

 

Seniorzy z Cięciny chcą sobie pomagać, chcą wspólnie organizować wycieczki, uczestniczyć w kursach, ale także integrować się. Są gotowi dzielić się doświadczeniem, opowiadać o przeszłości i tradycjach. 27 czerwca zaprosili do siebie Seniorów z Ciśca chcąc razem ciekawie spędzić czas i zaplanować wspólną wycieczkę krajoznawczą. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udane spotkanie. Następne odbędzie się 11 lipca o godzinie 17.00.

 

Serdecznie zapraszamy!

 
 
 

Wspolne spotkanie seniorow z Cieciny i z Cisca

 

Klub Seniora Przyjaźń