View Comments

Świetlica Seniora - wzmacnianie więzi społecznej.

 

 

 

 

 

Od jakiegoś czasu Seniorzy z Klubu Seniora "Przyjaźń" z Cięciny chcą się spotykać częściej niż tylko raz w miesiącu. Już tradycją stało się, że mają spotkanie w każdy drugi czwartek każdego miesiąca, ale też od niedawna czwarty czwartek każdego miesiąca. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszają! Dzisiaj na spotkanie zawitała pani Anna-koordynatorka projektu unijnego. Celem jej wizyty było zachęcenie seniorów do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie pod hasłem:"Świetlica Seniora - wzmacnianie więzi społecznej". Jest to projekt skierowany do m.in. mieszkańców gminy Węgierska Górka. Mówiła szczegółowo o planach działania tego projektu, który będzie realizowany od 01.09.2019-31.08.2020.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Świetlica Seniora - wzmacnianie więzi społeczne
 
 

 

 

Klub Seniora Przyjaźń