View Comments

Dziś swoje święto obchodziła dwójka.

 

 

 

 

 

 

Dziś swoje święto obchodziła Szkoła Podstawowe nr 2 w Cięcinie. Szkole tej patronuje Św. Franciszek z Asyżu. Patron ekologii i wszystkiego co się z eko.

W 1979 r. św. Franciszek z Asyżu został ogłoszony przez Jana Pawła II patronem ekologów i ekologii. Była to odpowiedź na prośbę środowisk naukowych, członków parlamentów, stowarzyszeń ochrony przyrody i ekologów. Jak podkreśla o. dr Bogdan Kocańda OFMConv, św. Franciszek nie był infantylnym miłośnikiem przyrody, a tajemnica jego miłości do świata stworzonego tkwi we właściwej hierarchii wartości Bóg-człowiek-świat.

 

Poniżej prezentujemy film zrealizowany przez społeczność dwójki, w którym o przyrodzie mówi się poprzez pryzmat religii, a także można oglądać piękne widoki z okolicy Cięciny.