View Comments

Problemy z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w Gminie Węgierska Górka w 2020roku

 

 

 

 

 

Obecnie trwają intensywne prace związane z ustaleniem stawki za gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2020 rok w Gminie Węgierska Górka. Ze wstępnych wyliczeń wynika, że stawka na 2020 rok wzrośnie, co spowodowane jest głównie wzrostem opłaty środowiskowej, wyższymi stawkami za przetwarzanie odpadów komunalnych do Regionalnej Instalacji Odpadów Komunalnych, podwyższeniem płacy minimalnej ze znaczącym wzrostem cen energii czy koniecznością spełnienia wyższych wymogów recyklingowych narzuconych przez Unię Europejską.

 

Całość artykułu tutaj:

 

Problemy z odpadami

 

żródło: UG WG