View Comments

Zarządzenie Wójta Gminy w związku z zagrożeniem koronawirusem.

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie Wójta Gminy Węgierska Górka w sprawie wprowadzenia z dniem 12 marca 2020 roku aż do odwołania zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Węgierska Górka, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, Ośrodka Promocji Gminy.

 

 

 

 

 

rozporzadzenie_wojta

 

źródło:UG WG