wtorek, 21, wrzesień 2021

Informacje z Sesji Rady Gminy z dnia 28.05.2021.

 

 

 

 

 

28 maja 2021 roku odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Węgierska Górka.

 

Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka złożył sprawozdanie merytoryczne z swojej działalności. Omówiono tematykę związaną z tematem sportu, turystki oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami z terenu gminy Węgierska Górka.

 

W kolejnym punkcie sesji dokonano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027. Zwiększono planowane dochody ogółem o kwotę 3 252 677,00 zł. Planowane dochody ogółem w 2021 roku po zmianach wynoszą: 84 848 178,16 zł. Zwiększono planowane wydatki ogółem o kwotę 2 394 834,53 zł. Planowane wydatki ogółem w 2021 roku po zmianach wynoszą: 91 781 130,23 zł. Po zmianie planowane  przychody ogółem budżetu w 2021 roku wynoszą 9 099 605,07 zł, rozchody pozostają bez zmian i wynoszą 2 166 653,00 zł.

 

Podjęto uchwałę w sprawie zmian budżetu Gminy Węgierska Górka w roku 2021, zgodnie z którą zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 3 473 345,00 zł, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 220 713,00 zł, zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę  2 540 020,98 zł, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 145 231,45 zł.

 

Udzielono dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i roboty budowlane w kościele  pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Cięcinie (25 000,00 zł) oraz w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Żabnicy (25 000,00 zł).

 

Zadecydowano o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Żywieckiemu w formie dotacji celowej na dofinansowanie transportu osoby niepełnosprawnej - mieszkańca gminy Węgierska Górka, biorącego udział w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy "Pod Skrzydłem Anioła" w Radziechowach. Wprowadzono zmiany w uchwale dotyczącej opłaty miejscowej na terenie gminy.

 

Zatwierdzono także uchwały w sprawach:

  1. przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Węgierska Górka i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,
  2. określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania,
  3. określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

 

Rada Gminy Węgierska Górka przyjęła Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie naszej gminy.

 

Rozpatrzono skargę wniesioną przez Centrum Cyfrowego Wsparcia Edukacji. Wcześniej  została ona przeanalizowana przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Węgierska Górka, podjęto działania mające na celu założenie przez jednostki oświatowe z terenu gminy elektronicznych skrzynek podawczych ePUAP.

 

Podczas sesji zadecydowano o nabyciu nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 1150/1 o powierzchni 0,0069 ha położonej w Węgierskiej Górce oraz o dokonaniu zniesienia współwłasności nieruchomości położonych w Węgierskiej Górce. Podjęto uchwałę w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody śląskiego w Katowicach.

 

Wszystkie materiały związane z sesjami Rady Gminy Węgierska Górka są dostępne na stronie BIP Urzędu Gminy Węgierska Górka.

 

 

rada_gminy

 

 

 źródło: UG Węgierska Górka

 

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Kronika Cięciny

 
als logo
 
Przekaż 1% podatku dla Juli Białoń

Radio Cięcina

 
als logo
 
Akcja Renowacja
  


Nasi partnerzy


 
Arkom logo
rysianka_team
Żywiec Zdrój logo
mcd electronics
Przedszkole AKUKU
mcd electronics
 
Pomoc dla Marcina Walusiaka
Pomoc dla Majki Galica

Facebook

 fb

 
 
Pomoc dla Majki Galica
Pomoc dla Michała Gluzy

Komentarze | Ostatnio dodane

Fotoforum | Ostatnio dodane zdjęcia