View Comments

  Procesja Bożego Ciała.

 

 

 

 

 

Drugi rok z rzędu procesja w święto Bożego Ciała nie przeszła ulicami naszej miejscowośći, a tylko wokół kościoła Przemienienia Pańskiego.

 

boze_cialo_2021

 

 

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. o godz. 10.00, w której uszestniczyły poczty sztandarowe organizacji i stowarzyszeń działających na terenie parafii, zuchy, harcarze, dzieci obchodzące pierwszą rocznicę komunii, najmłodsi parafianie z dzwoneczkami i parafianki sypiące kwiatki, a także osoby w strojach regionalnych niosące feretrony oraz wielki tłum wiernych.

 

 

boze_cialo_2021

 

 

Po półtorarocznej przerwie dużych frekwencji w kościele, dziś wierni tłumnie przyszli na eucharystię i procesję. Należy pamiętać, że wychodząc na procesję w Święto Bożego Ciała manifestujemy swoją wiarę, a także przywiązania do Boga.  

 

 

boze_cialo_2021

 

 

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z procesji.

Procesja Bożego Ciała 2021


 

Uroczystość Bożego Ciała - Najświętszego Ciała i Krwi Jezusa - wprowadzona została w wieku XIII. Po raz pierwszy świętowano ją w leżącym na terenie dzisiejszej Belgii mieście Liege (w 1247r.). Znaczny wpływ na rozpowszechnienie tej uroczystości miały cudowne objawienia, których świadkiem była przełożona klasztoru Augustianek - bł. Julianna de Retinne. Doznała ona widzeń, w których Chrystus miał zażądać ustanowienia odrębnego święta ku czci Najświętszej Eucharystii - w czwartek po niedzieli Trójcy Świętej. Po badaniach teologicznych biskup Robert i miejscowa kapituła katedralna święto to połączyli z procesją eucharystyczną.

 

W Polsce Święto Bożego Ciała zostało wprowadzone po raz pierwszy w diecezji krakowskiej, później rozszerzyło się na pozostałe polskie diecezje. Najsilniejszym ośrodkiem kultu Bożego Ciała (od XV w.) stał się kościół pod tym wezwaniem w Poznaniu (warto poznać jego historię), który stał się ponadregionalnym sanktuarium eucharystycznym. Do roku 1955 obowiązywała także oktawa Bożego Ciała i choć została zniesiona przez papieża Piusa XII, to jednak na prośbę Episkopatu Polski zwyczaj obchodzenia oktawy został w naszym kraju zachowany, a Polska jest jednym z nielicznych państw, w których zwyczaj podążania w procesji do czterech ołtarzy przypada na czwartek po niedzieli Trójcy Świętej.

 

Uroczystość Bożego Ciała i udział w procesji eucharystycznej stanowi publiczne wyznanie wiary w realną obecność Jezusa Chrystusa pod postaciami Chleba i Wina oraz jest zaproszeniem Boga na ścieżki swojego życia. Papież Jan Paweł II, ogłaszając Rok Eucharystii, zachęcał nas do szczególnej modlitwy i adoracji Najświętszego Sakramentu: "Pozostawajmy długo na klęczkach przed Jezusem Chrystusem obecnym w Eucharystii, wynagradzając naszą wiarą i miłością zaniedbania, zapomnienie, a nawet zniewagi, jakich nasz Zbawiciel doznaje w tylu miejscach na świecie" ...

 

 

fiddler