sobota, 02, marzec 2024

480 lat kościoła Św. Katarzyny w Cięcinie.

 

 

 

 

 

W „Dziejopisie żywieckim" Andrzeja Komonieckiego pojawia się następująca wzmianka o początkach kościoła w Cięcinie:

 

„Ten miał bydź założony i zbudowany na górze Brańków nazwanej, nad wsią Cięcina, gdyż w łęgu, gdzie grunt pański folwarczny, wieś była. A kędy kościół stoi, na tym miejscu przedtem był browar; w którym browarze w izbie gdzie kadzie stały gorzałczane był obraz św. Katarzyny, bez żadnej uczciwości, przed którym widywano świece gorewające, lecz to sobie lekceważono, aż piorun uderzył w ten browar i on zapalił. Po czym parafianowie wzruszywszy się pobożnością, kapliczkę małą naprzód zbudowali, w której się ledwo ludzi 50 wmieściło, i nazwano ją imieniem św. Katarzyny, po czym Kościół większy zbudowano i poświęcono (...)".

 

Taki opis można znaleźć w kronikach opisujący powstanie dzisiejszego kościoła w Cięcinie. Z zapisów świętopietrza wiadomo, że przed obecnym kościołem w Cięcinie istniał już kościół, bo istniała parafia, ale na przestrzeni wieków….

 

katarzyna_2022

Zdjęcie kościoła 3 wrzesień 2022r.

 

 

Obecny kościół nie zachował pierwotnej swojej formy ponieważ przez stulecia był modernizowany i rozbudowywany. Z badań dendrochronologicznych przeprowadzonych w 2010r przez Aleksandra Koniecznego historyka sztuki wynika:

 

„Na podstawie wyników datowania dwóch kompletnych próbek (pr. 4 i 42) można przyjąć, że materiał do budowy ścian pierwszego kościoła organizowano podczas ścinek jesienno-zimowych lat 1543/44 i 1544/45. Słuszność tego założenia potwierdza datowanie więżby dachowej, oparte na analizie kompletnych próbek (pr. 7-13). W tym wypadku wszystkie próbki zawierały pierścień podkorowy, a w większości nawet resztki kory. Badania dendrochronologiczne wykazały, że drewno jodłowe do budowy więźby dachowej pozyskano w trakcie jednej kampanii na jesieni pod koniec roku 1545 lub zimą na przełomie lat 1545 i 1546. W wypadku jednego elementu więźby, wykorzystanego wtórnie (pr. 44) mamy do czynienia ze ścinką wiosenną roku 1546. Jeżeli drewno użyto bezpośrednio po wyrębie, to więźba dachowa, której odwiązanie kończyło proces budowy pierwszego kościoła, mogła być gotowa najwcześniej w 1546 roku.”

 

Zdjęcie przedstawiające fazy budowy kościoła na podstawie przeprowadzonych badań.

 

480_lat_katarzyny

 

Więcej na temat badań można znaleźć pod artykułem: Bogata historia budowy kościoła Św. Katarzyny.

 

Parafrazując i można by rzec porównując w skali makro i mikro, dla katolików „Matką” wszystkich kościołów jest Bazylika Św. Jana na Laterania. Pierwsza siedziba papieży. Dziś pomimo tego, że papież urzęduje na Watykanie, to jednak w dalszym ciągu Lateran jest głównym jego kościołem.

 

W skali mikro, pomimo przeniesienia siedziby parafii do Przemienienia Pańskiego, kościół Św. Katarzyny jest w dalszym ciągu „Matką” kościołów w Cięcinie. Ten kościół ma swój niepowtarzalny klimat, zapach i swoisty charakter różniący je od budowli murowanych. Tutaj można obcować z wcześniejszymi pokoleniami, które z okolicznych miejscowości przychodziły przez wieki zanim w ich miejscowościach wybudowano kościoły.

 

Pominęły się pokolenia, zmieniły się Państwa, właściciele dóbr, zarządzający, administratorzy, proboszczowie. Zmieniło się wiele w naszej miejscowości, ale od 480 lat w tym samym miejscu nieprzerwanie stoi kościół poświęcony Św. Katarzynie Aleksandryjskiej zapraszając do swojego wnętrza, aby choć na chwilę zachwycić się jego pięknem i spotkać się z Bogiem. To piękno w ostatnich latach udało się przywrócić i odtworzyć dzięki obecnemu pokoleniu, żyjącemu na przełomie XX i XXI wieku. Otrzymaliśmy tę „perłę” w spadku i dziś musimy o nią dbać, aby przekazać ją kolejnym pokoleniom, które będą mogły świętować za dwadzieścia lat 500 – lecie jej istnienia.

 

Poniżej galeria fotograficzna kościoła z początku XXw. i współczesne zdjęcia.

 

480_lat_katarzyny 

Zdjęcie kościoła sprzed 1909r. Prawdopodobnie 1903r. (Okres sprzed pokrycia dachu eternitem). 

Ignacy Cichoń na zdjęciu z prawej. Autor fotografii nieznany.

 

480_lat_katarzyny

Zdjęcie kościoła prawdopodobnie wykonane w latach pomiędzy 1909r. a 1923r.

(Już po zmianie pokrycia dachowego na kościele, a budową nowej plebanii)

 

480_lat_katarzyny

Zdjęcie wykonane prawdopodobnie na początku lat 20-tych XXw.

(Nowa plebania wybudowana w 1923r.)

 

480_lat_katarzyny

Zdjęcie wykonane w 1929r. Uroczystości patriotyczno - religijne 3 Maja.

 

480_lat_katarzyny

Zdjęcie wykonane w 1939r.

(Już z rozbudowaną wieżą z 1932r.)

 

480_lat_katarzyny

Zdjęcie z 2002r.(Zmiany w ciągu 100 lat są bardzo zauważalne. Zmieniło sie również jego otoczenie.

Patrz pierwsze zdjęcie z początku XXw. i ten sam kościół z początku XXIw.)  

 

Poniżej zdjęcia z roku w którym rozpoczęto renowację kościoła i odrestaurowanie.

 

480_lat_katarzyny

Zdjęcie kościoła z sierpnia 2010r.

 

480_lat_katarzyny

Zdjęcie kościoła z listopada 2010r.

Podczas prac związanych z wymianą poszycia dachowego z ponad stuletniego eternitu na gont modrzewiowy

 

480_lat_katarzyny

Zdjęcie kościoła z listopada 2010r.

Podczas prac związanych z wymianą poszycia dachowego z ponad stuletniego eternitu na gont modrzewiowy

 

 

W lipcu 2022r. zostały wykonane zdjęcia oraz model 3D kościoła przez Narodowy Inststut Dziedzictwa. Poniżej klikając na zdjęcia można przejść do:

 

480_lat_katarzyny

Bryła 3D kościoła z zewnątrz

 

480_lat_katarzyny

Kościół z zewnątrz 360

 

480_lat_katarzyny

Kościół wewnątrz 360

 

480_lat_katarzyny

Galeria zdjęć lipiec 2022r.

 

fiddler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Kronika Cięciny

 
als logo
 
Akcja Renowacja
  


Nasi partnerzy


 
Arkom logo
rysianka_team
Żywiec Zdrój logo
mcd electronics
Przedszkole AKUKU
mcd electronics
 
Pomoc dla Marcina Walusiaka
Pomoc dla Majki Galica

Facebook

 fb

 
 
Pomoc dla Majki Galica
Pomoc dla Michała Gluzy
 
Pomoc dla Grażyny
Pomoc dla Grażyny Witos-Fabian

Komentarze | Ostatnio dodane

Fotoforum | Ostatnio dodane zdjęcia