niedziela, 10, grudzień 2023

Podsumowanie działań projektowych w cięcińskiej Spółce.

 

 

 

 

 

Wczoraj 15 września 2023r. w siedzibie Spółki Beskid Ekosystem w Cięcinie odbyło się wydarzenie, podczas którego dokonano podsumowania działań projektowych wykonanych przez Spółkę w ostatnich latach. Ważnym punktem było symboliczne uruchomienie powstałej instalacji do produkcji polepszacza gleby – nawozu OrCal.

 

beskid_ekosystem_2023

 

Poniżej informacje o wdrożonych projektach.

 

beskid_ekosystem_2023

 

Ostatnie miesiące dla „Beskid – Ekosystem” były bardzo intensywne. To właśnie teraz Spółka zakończyła swoje zadania w ramach projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza IIA”.

 

Ostatnim realizowanym działaniem, szczególnie ważnym dla Spółki była budowa linii technologicznej do produkcji nawozu mineralno-organicznego - ulepszacza gleby z odwodnionych osadów ściekowych i innych odpadów organicznych. Zadanie to było bardzo istotne ze względu na narastające problemy z zagospodarowaniem osadów ściekowych (brak trenów na potrzeby zagospodarowania osadu, mała ilość instalacji na terenie województwa śląskiego).

W ramach projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza IIA”. Numer POIS.02.03.00-00-0103/17 „Beskid – Ekosystem” wykonał następujące zadania:

1. 15-3: „Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w Cięcinie”, koszt: 671 340,15 zł brutto.

2. 15-4 i 15-6: „Budowa odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Gminie Węgierska Górka”, koszt: 5 681 952,04 zł brutto.

3. 15-5: „Przebudowa i remont układu separacji zawiesiny mineralnej na oczyszczalni ścieków komunalnych w Cięcinie”, koszt: 1 266 900,00 zł brutto.

4. 15-7: „Objęcie sieci systemem GIS system informacji geograficznej”, koszt: 405 900,00 zł brutto.

5. 15-8: „Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gm. Węgierska Górka”, koszt: 10 559 511,53 zł brutto.

6. 15-9: „Przebudowa i rozbudowa obiektów technologicznych oczyszczalni ścieków – budowa linii technologicznej do produkcji nawozu mineralno-organicznego lub ulepszacza gleby z odwodnionych osadów ściekowych i innych odpadów organicznych”, koszt: 6 154 958,47 zł brutto.

7. 26-3: „Działania informacyjne i promujące projekt”, koszt: 109 020,16 z brutto.

8. 27-3: „Inżynier kontraktu dla zadania 15-6”, koszt: 55 350,00 zł brutto.

9. 27-7: „Inżynier kontraktu dla zadania 15-5”, koszt: 79 950,00 zł brutto.

 

Łączna wartość wykonanych zadań wynosi 24 984 882,35 zł brutto

 

beskid_ekosystem_2023 

 

 

beskid_ekosystem_2023

 

Rozwój i inwestycje Spółki „Beskid – Ekosystem” przekłada się na poprawę życia mieszkańców gminy Węgierska Górka. Jest to także dowód, że wdraża się perspektywiczne myślenie i wdrażanie rozwiązań wpływających na rozwój ochrony środowiska w naszym regionie.

 

beskid_ekosystem_2023

 

źródło: OPG WG

zdjęcia: OPG WG

 

fiddler

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Kronika Cięciny

 
als logo
 
Akcja Renowacja
  


Nasi partnerzy


 
Arkom logo
rysianka_team
Żywiec Zdrój logo
mcd electronics
Przedszkole AKUKU
mcd electronics
 
Pomoc dla Marcina Walusiaka
Pomoc dla Majki Galica

Facebook

 fb

 
 
Pomoc dla Majki Galica
Pomoc dla Michała Gluzy
 
Pomoc dla Grażyny
Pomoc dla Grażyny Witos-Fabian

Komentarze | Ostatnio dodane

Fotoforum | Ostatnio dodane zdjęcia