poniedziałek, 19, marzec 2018

Tradycyjna procesja pomiędzy naszymi kościołami.

 

 

 
Uroczystości związane ze Świętem Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, tradycyjnie zwane Bożym Ciałem, rozpoczęły się mszą świetą o godz. 10.00 pod przewodnictwem proboszcza cięcińskiej parafii ks. Stanisława Bogacza. Po mszy wyruszyliśmy w tradycyjnej procesji do czterech ołtarzy rozmieszczonych na trasie pomiędzy kościołem Przemienienia Pańskiego, a kościołem Św. Katarzyny.
W tym roku dwa ostatnie ołtarze były zbudowane w innych miejscach niż w poprzednich latach. Czwarty ołtarz przy pomniku upamiętniającym ofiary II wojny światowej (ze względu na przebudowe parkingu), a trzeci ołtarz na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II z ul. Św. Floriana przy nowo poświęconym miejscu; klomb z krzyżem upamiętniającym misje św. w parafii w ostatnich dwudziestu latach.
Należy pamiętać, że wychodząc na procesję w Święto Bożego Ciała manifestujemy swoją wiarę, a także przywiązania do Boga.
 
Procesja w Boze Ciało
 
W homili ks. Paweł przypomniał słowa Jana Pawła II odnoszące się do Święta Bożego Ciała.
 
"Zalecam kapłanom, zakonnikom, zakonnicom i wiernym świeckim, aby nadal i z jeszcze większym zaangażowaniem starali się ukazywać młodym pokoleniom sens i wartość adoracji oraz pobożności eucharystycznej. W jaki sposób młodzi będą mogli poznać Chrystusa, jeżeli nie zostaną wprowadzeni w tajemnicę Jego obecności? Ucząc się jak młody Samuel słów modlitwy serca, zbliżą się do Boga, On zaś będzie wspomagał ich wzrost duchowy i ludzki oraz ich misyjne świadectwo, które będą składali przez całe swoje życie. Misterium eucharystyczne stanowi bowiem „szczyt ewangelizacji” (Presbyterorum ordinis, 5), ponieważ jest najbardziej wyrazistym świadectwem zmartwychwstania Chrystusa. Życie duchowe potrzebuje milczenia i wewnętrznej bliskości z Chrystusem, aby mogło się rozwijać. Coraz głębsza zażyłość z Panem pozwoli niektórym spośród młodych podjąć posługę akolitów i uczestniczyć aktywniej we Mszy św.; dla chłopców możliwość przebywania w pobliżu ołtarza jest też szczególnie sprzyjającą sposobnością, by usłyszeć wezwanie Chrystusa do bardziej radykalnego naśladowania Go na drodze życia kapłańskiego."
 
Fragment z Listu Jana Pawła II z okazji 750-lecia Świeta Bożego Ciała 28.05.1996
 
 
Procesja Bożego Ciała
Obszerniejsza fotorelacja z procesji Bożego Ciała: Rafał Kurowski
 
fiddler

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Komentarze | Ostatnio dodane

Fotoforum | Ostatnio dodane zdjęcia