sobota, 18, listopad 2017
Witojcie miłośnicy gwary i nasej górolski tradycje!!.Kcym sie wom tu po kwolij jako sie to u nas we wsi zacyno rusaj.Niwedownym casym dowiedziołek sie ze u nas we wsi załozyli holom.Z pocontku sie mi nie bardzo kciało w to wierzyj ale myslym se tak.Wyjde se ta i sie som dowiym jako ta nasa hola.No i posełek.I powim wom moi ludkowie cok ta uwidzioł....Idym se ta pomalutku bez Stefoj pote na zyrkowe i dali ku Hotyrkom...Nad Hotyrami widze piykny sałas.Jescek sie dobrze nie nablizył do sałasa a tu juz na mnie brzehajom dwa bogate łowciary.Nizyj widzym piyknie z kosarzone .Łowiecek ta walnie, po bekujom i zbyrkajom kie niekie dzwonkiym.Wlozek haj do sałasu ,Ponbocka zek po kwolił jako sie nolezy i łobziyrom sie jaki to ta majom.Powiym wom zek sie łokropnie mile zaskocył.Sałas cysty piykny .Starododowne putnie ,gieletki  i puciyry.Baca łoscypki starodownym zwykiym pucy.Saty wisom syrecki łobciykajom.Na przycynie wyndzom sie łoscypki.Siodek se przy chłopak i tak zek sie cuł jako bykg sie sto rokow w casie  cofnył.Jak zek se siod przy watrze a przegryz buncu a łoscypka,a chlapnył kapke łocygi ,bog ta niewycytając ze sobom mioł.Nawet nie wiycie jak mi przelecioł cas i jak zek na tej holi łodzył.Niewiym ,moze jo jez taki waryjot ze mnie taki cosik ciesy i serce mi sie raduje ze zaś sie łowiecki po nasym Jabranowie pasom.Dej ze Panie Boz zeby było wiyncyj takik ludzi co sie tym bydom kcieli zajmowaj i co ik to bacowani bydzie ciesyj.Bo jo wom powiym ze bardzi mnie uciesył widok łowiec w jabranowie niz TVN na Boraczej....Pozdrowiom.

Komentarze   

0 #3 Mariusz Kąkol-Harnaś 2009-05-02 09:06
Moze sie mi udo jaki zdiyncia po robij bo sie ta dzis wybiyrom po fazke masła holnego bo nie jodek takigo kasik z dziesiynć rokow.A nima jak masło holni z pieconym w łogniu ziomniokiym,Kto jod to wiy jak to smakuje. Dej Boze ze sie to wsio teraz rusy i bydymy mieć te hole.Łowiec z dnia na dziyj przybywo i baca sie mi kwolił ze na przysły rok juz bydzie bogaty kierdel.Jak ino dobrze pójdzie to ty nase gronicki sie troske łozweselom i za biylom.A i krzoki i kicoki sie troske łopasom.a zdo mi sie ze i dobre by było zrobic jaki ciekawy artykuł ło holi i bacowaniu ,zeby ci co to znajom troche se spomnieli a i ci co holnego zycio nigdy nie liźli dowiedzieli sie jako to ciynzko i łodpowiedzialno robota.Bo naprowde juhasowani i bacowani to honorno rzec bo ludzki dobytek biere sie na swoje sumiyni i trza dbać lepi jak ło swoje.Zdo mi sie ze mozna ło tym zrobic ciekawe pisani.A zeby porobij zdiyncia chłpom przy robocie to nie trza juz iś daleko.Pozdrowi om
0 #2 Mały gazda 2009-05-02 00:20
Witoj Harnaś, dobre ześ to uposioł bo jo ta cosik słysoł ale zek tam jesce nie był. Dobrze by było jaki taki zdjyncia cyknoć by tes inni mogli uwidzieć pierwsy u nas po teli rokach sałas i hole. Straśnie mi się to zwidziało to coś napisoł "Bo jo wom powiym ze bardzi mnie uciesył widok łowiec w jabranowie niz TVN na Boraczej." Zgodzom sie ze te sietnioki ze stolice to mniejso uciecha niz taki pierwse jaskołki na jabranowie. Pozdrowiom
0 #1 Mariusz Kąkol-Harnaś 2009-05-01 23:11
Zabocyłek jesce wom do pedziej ze i zyjtycke majom fachowom i strasnie sie niom dobrze łocyge popijo:-)Ino niek uwzujom ci co majom słaby wnuk bo rado po zyjtycy bebechy przewroci:-)Kwa ła Ponbockowi ze ta holo u nas jes i ze sie zabiyliło łod byrkow po groniak jako za downa.Łodwiydzo jcie ta bace Staśka i przychłodźcie kostowaj syrycka ,łoscypkow ,buncu i zyjtycki.Bo to naprowde robi fachowe i starodownym zwykiym...

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Komentarze | Ostatnio dodane

Fotoforum | Ostatnio dodane zdjęcia