sobota, 18, listopad 2017

witojcie piyknie!!! Kciołek tu pociągnyj dali rzec jaokom po rusoł Dziadek Staś swoim piyknym pisanim...Ło nasym Beskidowym spiywaniu mozna godaj duzo.Jo kciołbyk jeno łopisaj jak to śpiywanim nasi pradziadowie przekozywali dole i niedole swoigo górolskigo zywobycio.Jak kazdy dobrze wiy ,roki tymu ludzie w tyk nasyk gorskik wsiak dzielili sie na: Pastyrzi (Juhasow ,bacow,holajnikow) ,Rolnikow( Takik co robili na swoim i takik co robili na pajskim) ,Zbojnikow(Takik co sie pajscyźnie z przeciwili i umyśleli ze bydom tyk z nienawidzonyk panow gnymbić).Kazdo ta grupa cok jom tu wymiynił ,układała rozne śpiwki ło swoim włosnym zyciu.Chłodź nik ta wtedy cytaj ani pisaj nie umioł to skwapnie wszystko przekozywali swoim dzieciom.Śpiywki ty mozna by nawet było nazwaj śpiywanom historiom przekozanom ustnie...Tak to na tyn przykłod napisym tu pore śpiwek jaki usfysołek łod moi babki a i łod innych ludzi . ŚPIYWKI PASTYRSKI                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ej hosoł jo se hosoł kiek łowiecki posoł                                                                                          
nie jednej dziywcynie fartusek łodposoł                                                                                                                                                                                                                                                       
ej pasem jo se łowce ej po Lipowski holi                                                                                       
ej dobrze jo jik na pos                                                                                                                        
ej baca mie po kwoli                                                                                                                                                                                                                                                                                           
powoli powoli łowiecki po holi                                                                                                          
ej niek sie juhasicek wodzickom na poji                                                                                        
powoli powoli łowiecki po holi                                                                                                           
ej bo juhasicka prawo nozka boli                                                                                                                                                                                                                                                                      
hej holecka miziowo hej z daleka jom widać                                                                                 
hej byde jo ta musiół hej po łogiynek smigać                                                                                                                                                                                                                                                
hej do swiyntego jana zeby juz minyło                                                                                             
hej bo sie mi łokropnie za dziywkom ze cnyło                                                                                                                                                                                                                                                 
hej nie byde jo posoł łowiec na guchani                                                                                       
hej bo sie mi łobmierzło w kolybicy spani                                                                                      
hej w kolybicy spani na bukowej ścieli                                                                                          
hej woloł by jo skocyć z dziywkom do pościeli                                      

Taki to spiywki układali juhasi i bacowie wiecorami po dojoniu.Jedny wesołe drugi smutniyjse,ale wsyćki pokazujom zyci i zwyki jaki w tyk downyk casak bywały.  Teraz napisym pore spiywek jaki spiywali ludzie ktorzy te nasom kamiynistom ziym pazurami z lasom wydarli i sanobliwie bez setki rokow uprawiali a i tyk co swoje młode zyci na pajski gruntak i po słuzbak zdarli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Śpiywki gazdow i słuzebnyk chłopow ....                                                                                                                                                                                                                      

Hej po łoroł po łoroł ino mało                                                                                                          
bo mu sie kołecko bo mu sie kołecko                                                                                            
hej bo mu sie kołecko po łomało                                                                                                                                                                                                                                                                    
A jak ci sie po łomało dej se sprawić                                                                                               
nauc się jasinku nauc sie jasinku                                                                                                  
hej nauc sie jasinku gospodarzyć                                                                                                                                                                                                                                                                  
Moje siwe wołki na pajskim łorajom                                                                                              
a moje dziecyska głodym przimiyrajom
panowie panowie coz my wom zrobili                                                                                             
ześ cie nos łod dziecka piełoniem kormili                                                                                                                                                                                                                                                   
A kie jo se u was słuzył u was słuzył                                                                                               
nic ześ cie mi nie dali                                                                                                                          
ino jednom kosuline jesce była ze wsami                                                                                                                                                                                                                                                  
A kie jo se uwas słuzył u was słuzył                                                                                                 
to jo wom nic nie ukrod                                                                                                                    
ino jednom kwortke łowsa jesce mi jom was koj zjod                                                                                                                                                                                                                               
za co jo se musioł cały rocek ciyrpieć                                                                                             
zdo sie za te pore potarganyk kierpiec                                                                                                                                                                                                                                                           
coby ta polana cało moja była                                                                                                         
ej to by mi biyda juz nic nie zrobiła                                                                                                    
jeno ta polana bogatego pana                                                                                                        
polane z polymy pana powiysymy                                                                                                                                                                                                                                                                    
ani jo kosulki ani jo kiyrpecek                                                                                                          
nie byde juz łoroł tyk pajskik rolecek                                                                                                                                                                                                                                                  

Tak pod uciskiym i pajscyznom marnieli nasi dziadowie.A tyk co to do cna z mierzło to umysleli ze sie z przeciwiom i pujdom po za bucki .Ktorzy ta byli młodsi i mocniyjśi zbiyrali sie w miyjse i wiynkse kupy i sli na zboj,Bo ino tak mogli zemścic sie na gnybicielak prostego górolskigo ludu.Ci tez układali spiywki ktore dotrwały do dzisia i pokazujom nom śumnom historie zbojectwa ktoro z casym łobrosła w legyndy i bojki...                                                                                                                                                                                                              

Śpiywki  zbojnicki i wandruski                                                                                                                                                                                                                                      
Hej idom zbojnicy jaze gory jyncom                                                                                                 
hej za cos niedługi panowie za jyncom
folwarcnymu panu dziś łozbijym głowe                                                                                            
jutro biydokowi dom dutkow na krowe
panowie nos strasom żywieckom piwnicom                                                                                  
a my jik strasymy synkatom palicom                                                                                                                                                                                                                                                                
w żywiecki dolinie kryminoły stojom                                                                                                 
ktorzy śfarni chłopcy to sie ik nie bojom
Wandrus jo se wandrus po wsiak se chłodzuje                                                                             
co bogatsy dworok to go łobrabuje                                                                                                                                                                                                                                                                 
pilnuj sie panocku i we dnie i w nocy                                                                                             
bo nie wiys kie na cie zbojnicek na skocy                                                                                                                                                                                                                                     

Zbojnicy  jednak doś cynsto w młodyk rokak  tryfiali na subiynice .Wszystko to tez mogymy wycytaj w śpiywkak, ktore dokładnie to wszystko przekazujom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Śpiywki zbojnicki (śubiynicne ,Załobne)                                                                                                                                                                                                                                            
śubiynicko moja z gibiutkigo drzewa                                                                                               
kie mnie wiysaj bydom pośli mnie do nieba                                                                                                                                                                                                                                                 
godne z tyk zbojnikow chłopoki bywajom                                                                                        
bo na siubiynicy dziadow nie wiysajom                                                                                                                                                                                                                                                            
mali chłopcy mali kie sie na zboj brali                                                                                             
jesce nie po rośli kie juz na śmierć posli
chłodził se zbojnicek w łorawskim kłobucku                                                                                 
teraz jego zyci na nojwyssym bucku
panowie panowie wyście mie złapili                                                                                               
moje młode zyci na grojcu z gnymbili                                                                                              
wy moi panowie muse wom powiedzieć                                                                                       
ze jak w niebo pujde to na samym przedzie.                                                                                                                                                                                                               

Na tym zakojce ty spominki staryk śpiywek.Kto mądry to sie do razu kapnie jakom strasnom wartoś mo przekazowani starodownego zwyku przyspiywek.To cok napisoł pokazuje mni wiyncyj zyci nasyk przodkow , łod tyk ugnybionyk biydokow po śumnyk chłopow co kcieli tyn swiat rownaj.I powiydzcie ,kie by nie ty spiywki jak mało by my wiedzieli ło downyk casak.Zastanowmy sie tez nad tym ,cy nie worto przekazowaj tego dali i nie zabacowaj ,bo jak godo jedna ze spiywek...Górole górole górolsko muzyka cały swiat łobyndzies nima taki nika...Pozdrowiom

 

Komentarze   

0 #1 Mariusz Kąkol-Harnaś 2009-08-05 12:59
Zol mi jeno ze w nasej wsi ginie to zamiłowani do gwary i tradycje.Ze tak staro wieś ja nasa ni mo posanowanio do swoik korzyni .Patrzyncy na inne wsie zozdroś biere,bo majom zespoły,kapele ,muzykantow i kwitnie w nik folklor i gwara.Starcy ino podjechać na TKB i gołym łokiym widać jak ludzie dbajom i sanujom swoje korzynie i to co im dziadowie przekozali.Nimo ge zrozumieć cymu w nasej wsi gwara stała sie plugawo a stare sie mo za nic.Kto jes tymu winowaty ze sie to tak na łopacniom strone zwyrtło??Cy to piniądz tak łowładnoł tym swiatym ,ze ludzie zaślepiyni zbyrconcymi grajcarami nic nie widzom co sie na łokoło robi ba ino ty dutki zbijajom.Dosuko woł by sie cowiek winy ale sie nie do suko bo wsyndy ludzie po całyk beskidak patrzom zbijanio dudkow ale majom cas jesce za tojcyc za grać za śpiywaj.Jeno u nas kasik nik na nic ni mo casu.Jedynie Ciotka Wikcia nom łostała bo by my juz ni mieli sie cym po kwolij kie by nie una.Chłodź i tak niektore darymniki co nic nie umiom ba sie wysmiywać z ludzi ,łopowiadajom i smiejom się z Wikcie.Skoda ze sie sami ze sie śmioć nie umiom...Nie wiym nawet cy to nase pisani gwarom mo jaki syns na tej Ciyncijski stronie bok łostatnio zaswysoł łopinijom ze nic z tego nie wiedzom co my pisymy ba jeno tak co drugi słowo:-)).Łośmi ołek sie na to serdecnie ale mi sie jednako troche zol zrobiło ze Ciyncinianie gware zabacujom i nawet do cytać sie nie umiom, a to przece ino nasa górolsko gwara a nie papirusy z dynastii Ming:-)) Pozdrowiom

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Komentarze | Ostatnio dodane

Fotoforum | Ostatnio dodane zdjęcia