piątek, 17, sierpień 2018
Przewliły sie świynta.Zakojcyła sie pora kolyndowanio .Trzej Krolowie prześli i nogle ucichło.Co dali ?? Połaźnica sie u powału łosypała ,trza jom było łozebraj i na rogolki przestrugaj.Wolne sie ludziom po kojcyło i trza z powrotym wlyź do tego potoka co targo niemiłosiernie do przodku a nazywo sie zyci.Tak samo nasi dziadowie musieli kiesik do tej przysłowiowej rzyki po swiyntak wlazowaj.Ino zdo mi sie ze ta jejik rzyka nie targała tak mocnie ba duzo lekcyj jako teraz.Nie patrzały ty dziadki nase na cas tak jak my teraz na niego patrzymy .Zyli zgodnie z przyrodom a nie z tym niemiłosiernym zygarym co teraz u nas na ścianak wisi .Bije un bez ustanku sekundy a my sie co kwila w niego dopatrujymy,I cy to lato cy zima un nom cały cos jednako mierzy i do kojca zblizo.Downi było inacyj .Casu sie nie licyło na godziny ino na dni.Jak po Bozym Narodzyniu mierzyli kiela przybyło dnia to godowali ze "na Boze Narodzyni przybywo dnia na kurzy stompniyni a na nowy rok na barani skok".Kto teraz pamiynto taki mierzyni casu?? Mało kto.Noc mierzyli łod zećmiynio do świtu i na godziny nie zwazowoł nik.Jak sie juz poł stycnia przewaliło to gazda zacynoł coroz cynści do brogu i po somsiekak zaziyrać kiela ta jesce potrawy zostało coby na przednowku bydełko głodu nie ciyrpiało.Baba zaś po corkak patrzała cy ziomniocki som i cy kapusta w becce nie plesni,bo do kojca zimy daleko a dzieciom nie powiys ze nima.Nieroz zek słysoł jak babka łopowiadali jak sie dzieci ciesyły jak świjsko noga na strychu wisiała ,a ino doglądali cy ta ubywo z ni co cy niy.A jak sie ciesyli jak w puciyrce spyrecka sie biylała ,ej Boze bylecym sie ciesyli .Z łojcami i dziadkami przy stole z jednej miski jedli a pradziadek łopowiadoł ło roznyk starodownyk przygodak .A to ło wojnie a to ło strachak a to ło roznyk niestworzonyk rzecak zeby dziecyska posłuchały.A teraz juz ta z jednej miski nie jedzom bo i nie po tymu  casy ale gorse to ze mało kiedy razym rodzina łobiod zjy.Bo tego nima ,tyn nimo casu a łojciec w delegacyji.I zaś wszystkimu winiyn jes tyn cas co sie z wola niego ludziska przestajom kupy trzymaj.Dziadek wnukowi nie do rady przekozaj zodnej mądrości bo abo nie siedzom w jednej chałpie abo dziadka wyśiudajom ,bo ka by mieli cas jesce sie dziadziskiym łopiekowaj jak tu nima casu nawet casami pojeś.Straśnie dziwne casy nastały cosie im nimoge nadziwować.Ludzie bechli gospodarami posli robij do fabrykow .Wiadomo rzec ze światym rządzi piniądz ale jo kasik byk woloł zeby sie wrociły ty downe spokojne casy i nie kcym tu prorokowaj ale przydom jesce casy ze se ludzie przybocom jakom wartoś mo ziym co jom teraz z wola tego przeklyntego casu i piniadza zmarnowali i zaniedbali.Przydzie jesce cas ze kazdom pindź bydom korcyj.I moze wreście wtetdy zacnom zyć spokojnie i wkupie sie trzymaj bydom.Jedyn na drugigo nie bydzie wilkiem patrzoł bo bydzie jedyn drugimu potrzebny.Straśnie mi zol tego downego zycio i zol mi ludzi co go nigdy nie uzyli bo nie wiedzom co stracili.Jo ta troche liznył takigo zycio bo gospodarke momy do siela i sanobliwie sie z gwarom i starymi zwykami łobchodzymy i dziynki Bogu zawse jes tela casu zeby z dziadkami siadnyj i posłuchaj jako to downi bywało.I ciese sie z tego ze mie ta rzyka zaś tak straśnie nie wlece ba troche spokojni pozwolo zyć w tym lesie.Wole nimieć bogactwow a mieć to co mom bo naco mi piniadze jak cas mi niepozwoli z nik korzystaj a nojlepse lata strace na zbijaniu dutkow.A jak to moj pradziadek godoł rob se pomału zyj spokojnie a zawse par kojca....Pozdrowiom

Komentarze   

0 #3 Mariusz Kąkol-Harnaś 2010-03-06 09:48
No tak to chłopy bywo teraz z tymi kolyndnikami ze ino kupa śmiychu nie roz z tego jejik wajcynio.

Cyja to wina to jo do kojca nie wiym. Bo jak chłpcom starzy nie pokozom jako sie to mo wszystko łodbywaj to uni to robiom tak jako umiom .
Ale mi sie tak cosik zdaje ze to piykne kolyndowani do Ciynciny wroci...Widaj ze sie młodzi chłopcy do roboty bierom.Dwie bandy dziadow w Ciyncinie i pockojcie jak ci młodzi nabierom doświadcynio to bydom na godak jesce nie roz piyrsi .Jo tam z całej siły jes za nimi chłodź z Baciarami gonie to kcioł byk zeby sie ci nasi młodzi tes kie wybili i zdobywali wysoki miyjsca na godak.

A co do kolyndowanio za trzek kroli i w scepana to pasowało by coby w chałpak łojcowie pokozali dziecyskom jako sie to mo robij ,jak mo wyglądaj stroj i jako sie mo winsowaj i kolyndy śpiywaj zeby sie za nik nie było trza wstydzij.A jak starzy w chałpie nie wiedzom to niek ik do mnie poślom to jo im pokoze jako to mo wsyćko wyglądaj:-)

Pozdrowiom piyknie:-)
0 #2 Raptor 2010-03-04 22:16
Kolyndować Małemu .....
(...)
Za kolynde dziękujemy .............
O kłymkbu nici już nie wspomnę....
0 #1 brodas 2010-03-04 21:41
Łopowiym Wom co było u mnie we trzok Kroli.
Godzina dziewionto wiecor dzwoni dzwonek w chłpie,
ide poparzej co sie dzieje , łotwiyrom dźwiyrze,
stoi dwok młodziyńcow takik ze gimnazyjom i cosik
śkomlom ,patrze na nik i pytom sie ło co im chodzi
a jedyn godo to neiwys ze dzisioj trzek kroli.
No dobre chłopcy godom ,nale nie doś ze zeście sie
nie przebrali za kroli to ka mocie trzecigo.
Godajm ,nie przyseł sku .... No to dobre godom
jakeście juz przyśli no to zaśpjywijcie chocioz godnie
to kolynde dostaniecie , zacyni cosik burceć pod nosami,
zrozumiołek ino "powjydźcie nom trzej krolowie "
Godom im tak chłopcy , no marnie dołbyk wom dwajścia złotyk
ale po pjyrse marnie śpjywocie po drugi nimocie strojow a po trzeci jes wos ino dwok , mocie tu dyche i za rok
przyćcie jak nolezy , zaśpjywali za kolynde ....i pośli.
Ale to nie koniec,za jaki pjetnoście minut ,dzwonek zaś dzwoni ,patrze do łokna widze rower ,lece na doł,stoi jedyn
łodzity prześciyradłym i zaś cosik wajcy.
Chyciłek za cube tego prześciyradła patrze a to jedyn z tyk co przed kwilom byli , myślołek ze nie utrzimjym sie ze śmjychu , dolek mu te drugom dyche za łodwage .
Do ranna śmioć mi sie kciało ,co ci młodzi jesce nie wymyślom.

Pozdrowisko ........

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Komentarze | Ostatnio dodane

Fotoforum | Ostatnio dodane zdjęcia