niedziela, 10, grudzień 2023

Ło Kubicku, co śpiywokiem był.

Downij, to ta ludzie wiedzieli kto jes kto ji ka jes do niego. Bo jak komu byłodejmy na to Józef, no to godali: do Józofa, abo tes do Józulka, Józika, a jak ji tego było mało, to był dejmy na to Józof spod Boru. Podobnie było z Janym, Jaśkiem, Jonkiem, Janickiym abo tes Jancikiym. Jak sie jino wiedziało jaki kto mo śpicmiano, to nie trzeja było adresu, a wiedziało sie kto jes kto ji kany jes do niego. Byłi tez łu nas Jakub, co jik nazywali Kubickiym. Bez to, ze jik ta Pon Bocek nie wyciongnyli zbyt po długości, to ji to do nik pasowało.          

Ktoz to byli tyn Kubicek? Byli łuni gazdom, co to mieli kole poł sosta morgow pola z młakami ji ubocom, konia ji krowy. Nale nie bez to ludzie jik znali. A widziani byli bez to, bo byli śpiywokiym. Ji ło takim Kubie, co jik ludzie nazywali Kubickiym, kcym wom łopowiedzieć.

Coz to tyn śpiywok mioł do roboty, ze kcym ło nim napisaj? Nojwiyncyj to chodził na pogrzeby. Bo downij to ksiondz wyseł naprzeciw pogrzebu kawałek łod kościoła, a casym jino przed kościoł ji nie zawse łumartego nieśli do kościoła, ba jino ksiondz pokropił trugle ji śli dalij na smyntorz. Całom droge jaz na smyntorz, pogrzyb prowadził śpiywok. Przepowiadoł rozne lankorne pieśni ji zacynoł śpiywać, a ludzie spiywali za nim. Tak samo było w chałpie w ktorej był łumarty. Ludzie sie wiecorami schodzili ji razym ze śpiywokiym śpiywali za duse łumartego. Ji wiycie Kubicek to mieli takom piyknom nute, ze jak śli z pogrzebym to ji tymu łumartymu moze było kapke w trugli weselij.

We Wielgi Post to zaś śpiywok łotprawioł Stacje, to jes jak teroz godajom Droge Krzyzowom. Tak nojbardzyj to se zbocujym jak na pocontku Kubicek śpiywali: „A w rynke Mu trzcine dali, a potym sie ś Niego śmioli……”. Przy dwanostej Stacji było zaś: „Już wise na krzyzu ji do Łojca wołom, wise za grzysnego cłowieka łumyrom, Jezusie Kryste, Dobro wiecyste, śmiłuj sie nad nami”. Na kojcu zaś, jak jus przyśli ku łontorzowi, to śpiywali: „W tej tu cymboryji Świyntym Sakramencie radze nos posilać w łostanim momyncie….”.

Dzisiok jak ludzie jadom na jaki łodpust, abo jinnom wyciecke, to siadajom do takigo autobusu co go nazywajom autokar, a kieruje nim siofer. Ludziskami co jadom tym autokarym kieruje ji daje bocyni przewodnik abo ji pilot. Downij zaś jak my chodzowali s kompaniom na łodpusty, to nos zawse prowadził śpiywok. Śpiywok musioł łumieć śpiywać nojroźnijse pieśni, co by pasowały na kozdom łokazyjom ji na kozde świynto. A takigo śpiywoka coby mioł takom piyknom nute, ji tak łumioł śpiywać jak Kubicek, to w całej nasej wielgij parafii, a było w ni piyńć wsi, nie było. Byli nojroźniejsi wywołani śpiywocy, nale takigo jak byli Kubicek to by nie znaloz. Nojwiyncyj to my chodzowali na łodpusty do Rykwołdu, na Kalwaryje, abo tez do Przyjynkowa abo do Kameśnicy. Casym to s takom kompanijom sło walnie ludzi ji śpiywok musioł dować pozor coby sie nik nie stracił, jani coby sie tez nikomu nic nie stało. Kubiczek, to ta byli hecnym chłopym ji radzi pośpasowali. Na tyn przykłod jak my śli a była kany dziura w moście, to ta Kubicek zaśpiywali : „łuuwaaga bo dziuraa w mooście”- a ludziska mało myślonc, bo ta casym śli śpionckiym łumordowani z całego tydnia, tak samo śpiywali za nimi. A wsyćko poto, co by kto kany nie wpod ji nie połomoł hośli.

Jak my chodzili do Rykwołdu, to z miasta, koło Przemiyniynio ji bez Moscanice, bo tak było nojblizyj. Kiej my jus dochodzili blisko kościoła w Rykwołdzie, to przy kaplicce jako jes kole drogi nad kościołym trzeba sie było przyryktować coby my jako tako wyglondali. Ludziska wzuwali boty, bo całom droge my śli w bosu, zeby sie boty niepotrzebnie nie darły. Łopucowali tez łobrazy ji figorki świyntyk jaki my nosili. Jak my sie jus tak wyryktowali a jinse kompanije tez tak robiły, to dopiyro przyseł nojwaźnijsy cas na śpiywoka. Bo jak śpiywok prowadził swojom kompanijom ku samymu kościele, to śpiywoł co najpiyknij łumioł ji co tez łumiała śpiywać cało kompanijo. Kole kościoła to zawse juz było walnie ludzi co sie patrzeli ji posłuchali ktoro kompanijo piyknie śpiywo ji cy jes piyknie łubrano. A nojwiyncyj to łoglondali ji posłuchali śpiywoka. Z nasej parafije, to zawse duzo chodziło na łodpust do Rykwołdu. Śpiywać to my tez piyknie śpiywali, a śpiywoka to my mieli nad śpiywoki. Jak my jus tak dochodzili miyndzy ludzi co stoli z boku ji wchodzili na plac przy kościele, ta jas radoś było posłuchać jak godali: parcie, parcie, Kubicek jidom ze swojom kompanijom, bo tak piyknie śpiywajom.

Na łodpusty na Kalwaryje to my zaś jechali kolejom, bo jes daleko. Całom kompanijom tez łopiekowoł sie śpiywok. Bocyni ji pozor musioł dawać wiynkse, bo to było ji daleko ji jechało sie na pore dni. Jakby sie kto stracił, to ta nie bardzo som by trefił nazod ku chałpie ji byłoby na śpiywoka.  Na Kalwaryji to my spowali po roznych chyzak na słomie łu gospodorzy, nojcynścij to tam kany sie jidzie na Bugaj. Śpiywok to nawet musioł dawaj pozor na swojik ludzi ji w nocy, zeby ta casym komu sie nie zakciało kurzyć, abo jak byli na łodpuście młodzi, to zeby ta na nocligu cego nie nabrewerzyli. A jak trzeja było, to ta łumieli skonierować, kogo trzeba było. Skoro jino rano tak kasik trzy ćwierci na piontom, to nos starsi budzili ji śli my juz na cały dziyj. Najpiyrw na godzinki do klostoru, a potym na droski. Calutki cos to nojwoźnijsy był śpiywok, bo łun łumioł wsyćki pieśni ji pociyrze. Wiedzioł jak po droskak chodzić, zeby było po koleji a nie byle jako. Powiym wom, ze roz na Kalwaryji nas śpiywok to stracili duse. Wiycie ji nie swojom ji nie jednom duse, ba walnie dus, co jik mieli napisanyk na papiorku na wypominki. Moze ta ji nie stracili, ba jaki holcy bezecniki tom kartke schowali, zeby Kubickowi zrobnić na besperot, jak ta łod nik co łoberwali. Potym jak my mowili pociyrze, to śpiywok godali, ze za tyk co jik bocym ji za duse co sie z kartkom straciły tes.

Ej duzo by było pisać. Jedno wom powiym, ze kiedysik downij to ludzie duzo ji piyknie śpiywali. Moze ta ji bez to, ze byli śpiywocy co łumieli ji łucyli ludzi śpiywać, a moze jak sie śpiywo Panu Bogu ji Matce Nojświyntsej, to jakby cłowiek mowił najpiyknijsy pociyrz. Nale takik śpiywokow jak byli Kubicek - Panie świyć nad jejik dusom - to jus nima. A skoda.

P.S.

Nie napisolek jak sie Kubicek nazywali, bo ta co robili to na kwałe Bogu ji moze by nie kcieli coby ło nik pisaj.

Dziadek Staś

Na koniec dodamy, że tradycja o której napisał Dziadek Staś nie umarła tak do końca. Jest w Górnej Cięcinie starsza Pani, która swym śpiewem i modlitwą od lat towarzyszy w ostatniej drodze naszych rodaków. Oby w następnych pokoleniach miał kto podtrzymywać tradycję wspomnianych śpiewaków.

Zapraszamy do naszego oryginalnego cyklu pisanego gwarą żywiecką a tworzonego przez Czytelników portalu ciecina.eu.
Gwara na ciecina.eu

Komentarze   

0 #3 brodas 2010-05-22 13:28
Jo nie jezek do kojca pewny cy to tyn
był Kubicek , ale pamjyntom za chłopca
jak zek jesce u babki mieszokł , chodzowoł
na samym pocontku pogrzbu taki wielki siwy
chłop a tak głośno śpjywoł ze wszyscy
w łoknak byli i słuchali i kozdy godoł
wiecne łodpocywani rac mu daj Panie .
Pjyknie to łopisoł dziadek Stasek kwała mu za to
niek młodzi cytajom i wiedzom jak to downij było .
Pozdrowiom dziadka Staska i wszystkik Ciyncinianów
ktorzy przekazujom gware i łobycaje nzsyk przodków ......
0 #2 zacharyjos 2010-05-22 12:36
Kto jeździ na Kalwarie, na Wielki Tydzień, to wie, że tam "naszą grupę" zawsze prowadzi śpiewok z Rybarzowic. A są też i inne grupy, które majom innych śpiewoków, a najbardziej znany to jest chyba śpiewok z Nowego Targu.
0 #1 Mariusz Kąkol-Harnaś 2010-05-21 22:26
Jo tu w gornej Ciyncinie u nas we wiyrchu znom jesce jednego śpiywoka co do dzisia jesce ku umartymu na wiecorne śpiywani chłodzi kie go poprosom. Znom to i wiym jako to bywało bo za kluka jesce bocem jak śpiywok z pogrzebym chłodził ,a na Żabnicy to do dzisia chłodzi i nie roz lankoru takigo narobi ze strach a pieśni to taki śpiywo starodowne zek na usy nie swysoł takik jako zyjym na świecie.

bardzo piyknie nom to Dziadek Staś łopisoł i jako zwykle starodowne casy nom łopisoł jako to kiesik bywało.

A co do śpiywokow w Ciyncinie to jesce ik ta poru jes ino ze nie po pogrzebak śpiywajom ba po weselak i przy muzykak:-)

Pozdrowiom:-)

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Kronika Cięciny

 
als logo
 
Akcja Renowacja
  


Nasi partnerzy


 
Arkom logo
rysianka_team
Żywiec Zdrój logo
mcd electronics
Przedszkole AKUKU
mcd electronics
 
Pomoc dla Marcina Walusiaka
Pomoc dla Majki Galica

Facebook

 fb

 
 
Pomoc dla Majki Galica
Pomoc dla Michała Gluzy
 
Pomoc dla Grażyny
Pomoc dla Grażyny Witos-Fabian

Komentarze | Ostatnio dodane

Fotoforum | Ostatnio dodane zdjęcia