sobota, 21, październik 2017

Wchodzi w życie od 1 września. PGG wycofuje ze sprzedaży muł i flotokoncentraty

 

 

 

 

 

Po województwie małopolskim, śląskie jest drugim województwem w Polsce, gdzie już po wakacjach zacznie obowiązywać uchwała antysmogowa wprowadzona przez sejmik wojewódzki.

 

Od września NIE WOLNO stosować:

 

- węgla brunatnego,

 

- mułów i flotokoncentratów,

 

- paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3mm wynosi więcej niż 15%,

 

- biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

 

 

W uchwale jest zapis zakazujący Kowalskiemu stosowania paliw w/w, nie ma nic mowy o zakazie ich sprzedaży. Jednak w tym miesiącu Polska Grupa Górnicza podjęła decyzję o wycofaniu ze sprzedaży  mułów i flotokoncentratów. Poniżej komunikat PGG:

 

Mając świadomość negatywnych konsekwencji użytkowania mułów i flotokoncentratów w nieprzystosowanych do tego celu urządzeniach, Polska Grupa Górnicza podjęła działania zmierzające do wycofania tych sortymentów z oferty skierowanej do sektora komunalno-bytowego. Decyzja jest zgodna z wcześniejszymi deklaracjami PGG oraz przyjętą i realizowaną strategią spółki, w której założono między innymi optymalizację struktury sprzedaży we wszystkich segmentach rynku.

 

Warto również zaznaczyć, że dla PGG sprzedaż sortymentów mułowych jest marginalną częścią ogólnego wolumenu sprzedaży, zaś dotychczasowa obecność sortymentów mułowych w ofercie skierowanej do sektora komunalno-bytowego wynikała z popytu na tego rodzaju produkt.

 

Jednocześnie od 1 września br., zaczną obowiązywać przepisy śląskiej uchwały antysmogowej, które eliminują z ogrzewnictwa indywidualnego sortymenty mułowe, które stracą status legalnego paliwa i będą wymagać utylizacji. Decyzja PGG ma więc charakter prewencyjny i służy naszym klientom.

 

PGG informuje także, że przygotowując się do podjęcia decyzji o wycofaniu sortymentów mułowych z  sektora  komunalno-bytowego, spółka już wcześniej zawierała kontrakty handlowe na dostawy mułów i flotokoncentratów do podmiotów energetyki i przemysłu, które dysponują specjalnymi instalacjami przystosowanymi do ich bezpiecznego zużycia. W ramach tego procesu wdrażane są rozwiązania techniczne i technologiczne, które do niezbędnego minimum ograniczają wytwarzanie sortymentów mułowych z zachowaniem dotychczasowych możliwości kierowania na rynek szerokiej gamy sortymentów grubych, średnich i miałowych.

 

Należy także zauważyć, że znaczna część mułów oferowanych obecnie na rynku to muły pochodzące z osadników pozostałych po zamkniętych kopalniach, a więc niezwiązanych z aktywnością PGG. Jednak mając na uwadze społeczną odpowiedzialność biznesu oraz fakt bycia największym, europejskim producentem węgla energetycznego, PGG konsekwentnie dąży do zastąpienia gorszego paliwa węglami o wyższej jakości, i  to zarówno w sortymentach miałowych jak i w sortymentach grubych i średnich. Odnosząc się zaś bezpośrednio do kwestii ekologicznych przypominamy, że w ofercie handlowej PGG jest cała gama paliw dedykowanych do sektora komunalno-bytowego. Oferta ta jest systematycznie udoskonalana i rozszerzana, dzięki czemu węgiel kamienny nadal pozostaje najatrakcyjniejszym paliwem wykorzystywanym w ogrzewnictwie indywidualnym.

 

 

fiddler

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Komentarze | Ostatnio dodane

Fotoforum | Ostatnio dodane zdjęcia