poniedziałek, 18, luty 2019

Raport z przeglądu gminnych dróg w Cięcinie.

 

 

 

 

 

W dniach 3-10 kwietnia 2018 roku Komisja w składzie: Wójt Gminy, Zastępca Wójta oraz pracownicy merytoryczni pionu inwestycyjnego i ochrony środowiska dokonali przeglądu dróg gminnych w miejscowości Cięcina. 

 

Raport z przedstawionych prac poniżej. Zakres prac wymienionych w raporcie będzie realizowany wg stanu bezpieczeństwa na wymienionych drogach oraz do wysokosci zaplanowanych środków w budżecie Gminy na rok 2018.

 

NAZWA ULICY ZAKRES PRAC DO WYKONANIA W 2018 ROKU
3 MAJA likwidacja wybicia wody w pasie jezdni i pobocza ulicy
BARWNA uzupełnienie oznakowania ulicy; rozwiązanie problemu odwodnienia ulicy
BIEGUNÓW zakwalifikowana do remontu ze środków powodziowych przyznanych wojewodzie śląskiemu
BOCZNA remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej; uzupełnienie oznakowania ulicy
BRAŃKÓW wyczyszczenie rowu
BYSTRY POTOK remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej; malowanie barier mostowych
BYSTRZAŃSKA remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej
CICHA modernizacja obustronna zawężonego odcinka drogi w uzgodnieniu właścicielami przyległych posesji
DĘBOWA remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej; położenie nakładki asfaltowej na odcinku około 40 m od skrzyżowania z ul. Bystry Potok
DZIEDZICÓW remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej
FABISIE  dostarczenie100 płyt betonowych oraz regulacja rowu
FICOŃKA dostarczenie 60 ton drobnego klinca/łamanego kruszywa oraz płyty zagęszczające wraz z 30 godzinami pracy koparki
GRANICZNA remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej; odwodnienie górnego odcinka ulicy; dolny odcinek realizowany w ramach inwestycji przebudowy mostu na rzece Sole
JESIONOWA całkowita modernizacja wprowadzona w plan inwestycyjny na 2018r. - realizacja uzależniona od posiadanych środków finansowych; ewentualny remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej
JURASZKÓW remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej; położenie nakładki asfaltowej na odcinku około 120 m
KASZTANOWA wyczyszczenie wpływu do przepustu wodnego
KLONOWA remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej
KOWALI udrożnienie rowów
KRÓTKA remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej
KSIĄŻORKA dostarczenie 60 płyt betonowych
KWIATOWA remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej; odwodnienie na skrzyżowaniu z ul. Graniczną oraz ul. Fabryczną; poszerzenie zakrętu na wlocie od ul. Świętej Katarzyny
LASKOWA remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej; udrożnienie/regulacja rowu
LEŚNA remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej; wyczyszczenie poboczy oraz rowu
LIPOWSKICH remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej; wyczyszczenie wpływu do przepustu wodnego
ŁĄKOWA uzupełnienie oznakowania ulicy; zamontowanie tabliczki "ZAKAZ WYSYPU ŚMIECI"; uporządkowanie terenu; uzupełnienie nawierzchni drogi gruntowej utwardzonej
MICKIEWICZA wykonanie oświetlenia ulicznego; uzupełnienie ubytków na moście, malowanie barier mostowych; remont cząstkowy przeprowadzony do strony ul. Jana Pawła II
NADBRZEŻNA remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej
OGRODOWA remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej
PODGROŃ remont będzie przeprowadzony z funduszu FOGR (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych)
PODKOPIEC w latach następnych przewidziana do wykonania - docelowo położenie nawierzchni asfaltowej
POGODNA remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej
POGÓRZE remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej; poszerzenie poboczy oraz położenie nakładki asfaltowej na odcinku około 50 m
PROSTA remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej
RÓŻANA  uporządkowanie pobocza od strony potoku
RZECZNA likwidacja ubytków betonu w mostku, pomalowanie barier mostowych
SŁONECZNA remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej
SOSNOWA położenie nakładki asfaltowej na odcinku około 60m
SPACEROWA remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej
SPOKOJNA modernizacja przewidziana w ramach PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich)
ŚWIERKOWA remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej; poprawa betonowych korytek w rowie odwadniającym
ŚWIĘTEGO FLORIANA uzupełnienie oznakowania ulicy
TOPOLOWA remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej; dostarczenie betonowych korytek do rowu na wniosek mieszkańców
TURYSTYCZNA remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej; modernizacja poboczy
UROCZA remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej
WESOŁA remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej; położenie częściowej nakładki asfaltowej
WIDOKOWA położenie nakładki asfaltowej na odcinku około 200 m
ZA TOREM remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej; wykonanie projektu poszerzenia mostku na wysokości skrzyżowania z ul. Łąkową

 

Zakres prac dotyczących remontów cząstkowych (pozimowe łatanie dziur) zostanie wykonane na wszystkich drogach.

 

Nakładki cząstkowe, remonty rowów, poszerzenie dróg i skrzyżowań będzie realizowane do wysokości środków finansowych posiadanych w budżecie Gminy na remonty dróg.

 

 

 

źródło: UG Węg. Górka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Komentarze | Ostatnio dodane

Fotoforum | Ostatnio dodane zdjęcia