wtorek, 07, grudzień 2021

Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie wyboru Sołtysa.

 

 

 

 

 


Wójta Gminy Węgierska Górka
z dnia 04 października 2021 r.

w sprawie zwołania Zebrania Wyborczego dla dokonania wyboru Sołtysa
w wyborach uzupełniających w Sołectwie Cięcina

 

Na podstawie § 18 Statutu Sołectwa Cięcina stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr VII/78/2019 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Węgierska (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2019 r. poz.5245)

Wójt Gminy Węgierska Górka zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Zwołuje się Zebranie Wyborcze dla dokonania wyboru Sołtysa w wyborach uzupełniających w Sołectwie Cięcina na dzień 14 października 2021 roku (czwartek) na godz. 16.00 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Cięcinie, ul. Św. Katarzyny 20.


2. W przypadku braku quorum na Zebraniu Wyborczym o godz.16.00, zwołuje się Zebranie
Wyborcze w nowym terminie, tj. w dniu 14 października 2021 r. (czwartek) o godz.16.15
w tym samym miejscu, tj. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Cięcinie, ul. Św. Katarzyny 20.

§ 2.

Ogłoszenie o Zebraniu Wyborczym zawierające propozycję porządku obrad stanowi załącznik
do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Piotr Tyrlik
Wójt Gminy

 

 

 

Załącznik do
Zarządzenia Nr W.0050.72.2021
Wójta Gminy Węgierska Górka
z dnia 04 października 2021 roku

 

O G Ł O S Z E N I E
O ZEBRANIU WYBORCZYM SOŁECTWA CIĘCINA

 

 

Wójt Gminy Węgierska Górka zwołuje - na dzień 14 października 2021 r. (czwartek) na godzinę 16.00 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Cięcinie, ul. Św. Katarzyny 20 - Zebranie Wyborcze Sołectwa Cięcina, dla dokonania wyboru Sołtysa w wyborach uzupełniających.

 

UWAGA! W przypadku braku quorum na Zebraniu Wyborczym o godz.1600

 

Wójt Gminy Węgierska Górka zwołuje Zebranie Wyborcze w nowym terminie, tj. w dniu
14 października 2021 r. (czwartek) o godz.1615 w tym samym miejscu, tj. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Cięcinie, ul. Św. Katarzyny 20.

 

Porządek obrad Zebrania Wyborczego:


1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.


2. Wyznaczenie Przewodniczącego Zebrania.


3. Przedstawienie porządku obrad.


4. Omówienie regulaminu wyboru Sołtysa zg. ze Statutem Sołectwa Cięcina.


5. Wybór Komisji ds. przeprowadzenia wyborów Sołtysa.


6. Wybory Sołtysa.


7. Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej.


8. Informacja Wójta z przebiegu realizacji zadań gospodarczych.


9. Dyskusja.


10. Zamknięcie zebrania.

 

 

Informacje dla wyborców:


Prawo wybierania ma każdy obywatel polski oraz obywatel Unii Europejskiej niebędący
obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na
obszarze sołectwa Cięcina. W wyborach można głosować tylko osobiście.

 

 

UWAGA!

 

Z uwagi na dynamiczną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, w razie zaostrzenia obostrzeń związanych ze zgromadzeniami się osób, Zebranie Wyborcze
może zostać odwołane.

 

 

źródło:www.wegierska-gorka.pl

 

 

 

 

herb_cieciny

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Kronika Cięciny

 
als logo
 
Przekaż 1% podatku dla Juli Białoń

Radio Cięcina

 
als logo
 
Akcja Renowacja
  


Nasi partnerzy


 
Arkom logo
rysianka_team
Żywiec Zdrój logo
mcd electronics
Przedszkole AKUKU
mcd electronics
 
Pomoc dla Marcina Walusiaka
Pomoc dla Majki Galica

Facebook

 fb

 
 
Pomoc dla Majki Galica
Pomoc dla Michała Gluzy

Komentarze | Ostatnio dodane

Fotoforum | Ostatnio dodane zdjęcia